Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

Využití petrologie a mineralogie v průmyslu brusiva

Převážná většina produktů vyráběných člověkem má charakter srovnatelný s horninami a minerály, a to i v případě, že analogy sloučenin, tyto produkty tvořící, se v přírodních podmínkách nevyskytují. Pro poznání a vývoj v keramice, sklářství, i brusném průmyslu, je aplikovaná mineralogie významným pomocníkem. Využití jejích klasických metod, počínaje mikroskopickou analýzou, umožňuje řešit mnohé technologické problémy. Názorným příkladem jejich využití jsou zkušenosti získané při výrobě brusiva a brusných nástrojů.

Severočeské porcelanity

Jako porcelanity, nebo porcelánové jaspisy označujeme všechny tepelně přeměněné horniny, které vznikly vypálením jílovitých hornin, kromě zemních požárů jde také o kontakt s vyvřelinami. V severočeské hnědouhelné pánvi porcelanity vznikaly v důsledku fosilních přírodních požárů při výchozech uhelných sloji od svrchního pliocěnu přes pleistocén. Další zde vznikají dosud při požárech a prohořívání uhelných slojí v dobývacích prostorech od zahájení těžby v 18. století.

Syndikovat obsah