Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

Diagnostika

Hodnoceni a oceňování drahokamů vždy vyžadovalo velké znalosti a zkušenosti. Se zdokonalováním technologie výroby syntetických drahokamů však pomalu přišla doba, kdy k přesnému posouzení nestačí ani hluboké znalosti a široké zkušenosti. Zodpovědní znalci proto stále častěji používají kromě zraku a lupy různých technických prostředků, umožňujících přesnou analýzu a hodnocení zkoumaného kamene.

Co víme o stříbru

Chemická značka stříbra je Ag, což nám prozrazuje, že to je čistý prvek, a naše zkušenost říká, že je to jeden z nejkrásnějších přírodních kovů, podmanivý silným leskem a krásnou bílošedou barvou. Škoda jen, že se původní barva i lesk na vzduchu rýchle ztrácejí. Stříbro pozvolna žloutne, hnědne, až úplně zčerná, protože se povleklo tenkou vrstvičkou sulfidu stříbrného, argentitu. Stříbro vyniká nad všechny kovy tepelnou i elektrickou vodivostí. Samo o sobě je ovšem velmi měkké, proto se používají především jeho slitiny s jinými kovy — mědí, zlatem —, a pak je jeho použití dalekosáhlé.

Platina a její osudy

Objevením každého nového kovu (měď, cín, zlato, stříbro, železo) dostával člověk novou látku, která mu ihned přinášela nějaký užitek. Jediná platina měla jiný osud. Bez ohledu na její vynikající vlastnosti jí středověcí Evropané dlouho zatracovali a dokonce vyhazovali. Nikdo si neuvědomil její pravou hodnotu, ale byla pokládána za škodlivou. Sám její název — platina — je zdrobnělinou španělského slova „piata" — stříbro, v překladu znamená něco jako „stříbříčko".

Investoři pozor

Poptávka po diamantech klesá. De Beers si půjčil půl miliardy USD - věnujte tomu pozornost - ne každá investice je skutečně výhodná.

Investovat do zlata je zatím výhodné

Jak informovala agentura ČTK americké ministerstvo financí v lednu prodalo zlaté mince s americkým orlem ve znaku v objemu 92.000 troyských uncí. To je skoro čtyřikrát tolik, co prodal tento odbor ministerstva US ve stejném období loni. Je to více, než se prodalo za celé první pololetí 2007.
Podle analytiků jsou velké nákupy zlata a mincí indikátorem, nákup zlata se jeví jako bezpečná investice. Odhaduje se, že poptávka po zlatě by se v roce 2009 ve srovnání s rokem 2007 mohla až zdvojnásobit. Hlavním důvodem je strach investorů z dopadů finanční krize a výhoda relativně malého objemu s vysokou cenou této komodity.

I syntetické šperkové kameny jsou přírodní

Průmyslově vyráběné imitace šperkových kamenů pocházejících z přírodních výskytů známe již od starověku. Pro tyto materiály se vžilo označení "syntetické". Používáno je v kontrastu k označení "přírodní", tj. vytvořené během vývoje zemské kůry. Je to nicméně zavádějící a velmi nepřesné hodnocení. Vše co se děje v okolním vesmíru a budeme-li to sledovat jen pro naší planetu, je vlastně "přírodní". I veškeré produkty vznikající lidskou činností jsou tedy přírodní a nelze je vymezovat z okolních jevů se kterými se na zemském povrchu setkáváme. Velmi trefně dokázala označit produkty lidské činnosti profesorka Gregorová jako technolity.

Hodnocení kvality šperkových výbrusů

Podstatnou součástí činnosti gemologa je, nejen určení příslušné hmoty, ale i kvalitativní hodnocení vybroušených ozdobných kamenů ve špercích i všech dalších výrobcích. Nestačí pouhé mineralogické vzdělání. Seznámit se s technologií broušení, druhy výbrusů a hodnocením jejich kvality je pro gemology nutností. Někdy se na to zapomíná a to je chyba.
Výbrusy používané ve šperkové výrobě představují několik základních skupin lišících se výrobními postupy i tvarem výsledného šperkového kamene, které se postupně vyvíjely. Se všemi se setkáváme dodnes i když význam mají některé menší než dříve.

Barva jako identifikační znak (Chelsea filtr)

Barva minerálu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, že povrch jakéhokoli objektu, má barvu světla které odráží. To závisí na složení spektra dopadajícího světla a na tom, které složky spektra tohoto světla povrch odráží a které pohlcuje, a s jakou intenzitou. Stejně tak záleží na úhlu pozorování objektu. Filtry pro separaci barev zcela pohlcují určité barvy, a s jejich pomocí lze vymezit jednotlivé barevné složky. Ukázalo se, že to může pomoci při identifikaci určitých typů barevných látek.

Vývoj minerálních druhů

Čas poskočil a máme tu rok 2009. První text který vkládám, je o tom jak se ve vesmíru a na naší planetě postupně vyvíjely a dosud vyvíjejí minerály. Jde o téma bezesporu zajímavé. Touto problematikou jsem se zabýval ve druhé polovině minulého století, nicméně jde o téma stále aktuální. Věřím že zaujme nejen studenty.
Evoluční teorie o vývoji rostlinných a živočišných druhů Charlesa Roberta Darwina je obecně známa a dnes již žádný z odborníků o ní nepochybuje, i když k jejímu primitivně materialistickému výkladu je celá řada výhrad. Méně se však ví o postupném evolučním vývoji minerálních druhů, které tvoří naši planetu a vyskytují se ve sluneční soustavě.

Bilancování roku 2008 - Slovenský obsidiánový šperk

Syndikovat obsah