Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

Vzpomínka nad jedním závěsem

Mezi několika kousky šperků po matce mne nezajímají ty zlaté. Nejvíce mne vždy dojímá závěs vyrobený z jednofrankovky. Slova vyražená na lícové straně této mince Liberté, égalité, fraternité (česky volnost, rovnost, bratrství), která zazněla během francouzské revoluce ukončující feudalismus, jsou mottem Francouzské republiky. Toto motto v době nesvobody připomínalo svobodnou Československou republiku. Závěsem se zdobili studenti a další mladí lidé na protest proti německé okupaci Československa při demonstraci 28. října 1939. Měla jej i moje matka tehdy, i později při protestech 15.

Obrázky: 

Bude Slovensko těžit zlato?

V oblasti stratovulkánu Javorie byly ve druhé polovině minulého století zjištěny geologickým průzkumem první indicie porfyrové mineralizace s přítomností zlata. Společnost Emed Slovakia navázala na strarší průzkumné práce a v letech 2006 – 2008 zde realizovala detailní geochemický průzkum, kterým ověřila půdní anomálii s obsahem nad 100 ppb Au. Ukázal se rozsah 300 x 350 m.

Kam zmizel zlatý poklad republiky?

Vysvětlení najdeme v knize Stanislava Motla, která vyšla naposledy v roce 2007 (Stanislav Motl: Kam zmizel zlatý poklad republiky, Rybka Publishers, 2007 (2. vydání), ISBN 80-86182-69-X, 264 stran). Dramatické pátrání po osudech zlatého československého pokladu v nejrůznějších archivech u nás i v zahraničí je doplněno bohatým obrazovým materiálem (včetně desítek autentických dokumentů).

Zajímavý nález francouzských archeologů

Vzácnou vlasovou sponu královny Kateřiny Medicejské našli během letošních úprav terénu, při záchraném průzkumu v zámku Fontainebleau u Paříže. Podle zprávy agentury AP je to poprvé, co se v zámeckém areálu podobný šperk renesanční panovnice našel. Ještě větší překvapení ale vyvolalo místo nálezu - sponu našli ve veřejné latríně.

Obrázky: 
Vlasová spona Kateřiny Medicejské z 16. století objevená v latrině u zámku Fonta

Gemologický spravodajca

Zajímavé informace o šperkových kamenech, dalších ozdobných materiálech, drahých kovech a výrobě šperků, naleznou zájemci v časopise, který byl vydáván v letech 2006 - 2010 v Nitře Přírodovědeckou fakultou University Konstantina Filozofa. Od roku 2011 je časopis vydáván v elektronické podobě a lze si jej stáhnout na adrese http://ukf.sk

Přiložené soubory: 
Obrázky: 

Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách

Česká granátová naleziště popisuje v 17. století tehdejší rektor školy v Litoměřicích Pavel Stránský v díle Respublica Bohemiae (1634): "Karbunkuly planoucí jako jiskry, řečené též granáty, se nacházejí v jámách na polích blízko Podsedic a Třebívlic, často též bývají nalézány ve vodních tocích, kde září jasným svitem." Ještě podrobněji popisuje česká naleziště Bohuslav Balbín v knize Miscellanea historica regni Bohemiae (1679).

Obrázky: 

Diamantový šperk z automatu

Indický podnik Gítáňdžali umístil v loňském roce (2011) v centru Bombaje automaty na zlaté i stříbrné mince a na šperky zdobené diamanty. Jde o první druh automatické výdejny tohoto druhu. První automat byl otevřen u příležitosti hinduistické slavnosti světel díválí. Tento svátek je součástí novoročních a jarních oslav připadajících na konec období dešťů. Několikadenní období je pro hinduisty příležitostí k radosti a také k nákupu luxusního zboží jako zlato a šperky.

Obrázky: 

Ikonografia puncovníctva a drahé kovy

Tato bakalářská práce obhájená v roce 2009 na fakultě přírodních věd university Konstatina Filozofa v Nitře si zaslouží připomenout i v Čechách. Rozsah práce Michala Szenozicska je 55 stran. Zpracováno bylo šest hlavních kapitol: 1) História puncovníctva na Slovensku; 2) Základné puncové kovy; 3) Zliatiny kovou; 4) Puncová kontrola; 5) Puncové značky; 6) Šperky zo zlata, striebra a platiny. Práci jsem oponoval a ocenil jsem jí jako velice zdařilou. Autor má kvalitně zpracovánu histórii puncovnictví na Slovensku, vhodně doplněnou starými i současně platnými úředními puncovními značkami.

Obrázky: 

Turnovský šperkař

Regionální odborný časopis věnovaný šperkové výrobě, vychází logicky v Turnově, městě zlatníků a brusičů drahých kamenů. Editoři se snaží věnovat celé šířce problematiky včetně historie oboru. Profesionálové i studenti a amatérští zájemci si mohou jednotlivé soubory stáhnout ve formátu PDF na adrese turnovec.cz/sperkar. Požadujeme jen jediné, pokud využijete texty nebo obrázky, uvádějte vždy citaci svého pramene (Elektronická verze Turnovský šperkař, autor a název příspěvku, rok a číslo). Věříme že najdete v časopise zajímavé informace.

Obrázky: 

Ars liturgica - Zlatníctvo v službách liturgie

Jde o novou expozici v bratislavském Slovenském národném múzeu. Ta byla zpřístupněna letos v polovině května, je zaměřena především na umění sakrální. A hned od zahájení se stala středem zájmu. Jde o soubor 112 uměleckých exponátů pocházejících ze čtyř desítek různých míst svého dosavadního uložení - především farností a kostelů velkých měst, ale i malých obcí z celého Slovenska.

Syndikovat obsah