Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

PERLY monografie W. Lapota

Poslední monografie významného polského gemologa Wlodzimirza Lapota, která byla vydána v edici Informator jubilera, je věnována perlám. Jde o doplněné a modernizované vydání starší práce z roku 2005. Na 190 stranách seznamuje autor čtenáře s problematikou perel a perleti. V úvodní části popisuje všechny druhy vodních živočichů, kteří produkují šperkařsky využitelnou perleť. Jde totiž nejen o mořské a sladkovodní měkkýše, ale i o hlavonožce. Uvádí jejich hlavní výskyty a připomíná i to, že existují i perletě fosilní.

Ročenka ŠPERKAŘ 2013 č. 1 a 2

V letošním roce začala opět vycházet v Turnově ročenka ŠPERKAŘ. Její další díly si můžete stáhnout na adrese turnovec.cz/sperkar.

Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách (prostým okem i pod drobnohledem)

Kolektiv autorů F. Fediuk, E. Fediuková, T. Sidorinová, J. Šrámek a Z. Táborský vytvořili unikátní publikaci. Věnovali se studiu stavebních kamenů použitých v přemyslovské době tedy během 12. a 13. století. Popisují horninový materiál použitý pro stavbu celkem celkem padesáti objektů.

Zlato je stále výhodnou komoditou

O zlatě se píše v řadě příspěvků, které jsou níže k přečtení
na tomto místě si dovoluji doporučit zlato jako výhodnou a stálou investici v současné krizové době, podrobnosti najdete na www.revolucni-prijem.cz/1CD170
s přáním úspěšného investování
ivan.turnovec

Vzpomínka nad jedním závěsem

Mezi několika kousky šperků po matce mne nezajímají ty zlaté. Nejvíce mne vždy dojímá závěs vyrobený z jednofrankovky. Slova vyražená na lícové straně této mince Liberté, égalité, fraternité (česky volnost, rovnost, bratrství), která zazněla během francouzské revoluce ukončující feudalismus, jsou mottem Francouzské republiky. Toto motto v době nesvobody připomínalo svobodnou Československou republiku. Závěsem se zdobili studenti a další mladí lidé na protest proti německé okupaci Československa při demonstraci 28. října 1939. Měla jej i moje matka tehdy, i později při protestech 15.

Bude Slovensko těžit zlato?

V oblasti stratovulkánu Javorie byly ve druhé polovině minulého století zjištěny geologickým průzkumem první indicie porfyrové mineralizace s přítomností zlata. Společnost Emed Slovakia navázala na strarší průzkumné práce a v letech 2006 – 2008 zde realizovala detailní geochemický průzkum, kterým ověřila půdní anomálii s obsahem nad 100 ppb Au. Ukázal se rozsah 300 x 350 m.

Kam zmizel zlatý poklad republiky?

Vysvětlení najdeme v knize Stanislava Motla, která vyšla naposledy v roce 2007 (Stanislav Motl: Kam zmizel zlatý poklad republiky, Rybka Publishers, 2007 (2. vydání), ISBN 80-86182-69-X, 264 stran). Dramatické pátrání po osudech zlatého československého pokladu v nejrůznějších archivech u nás i v zahraničí je doplněno bohatým obrazovým materiálem (včetně desítek autentických dokumentů).

Zajímavý nález francouzských archeologů

Vzácnou vlasovou sponu královny Kateřiny Medicejské našli během letošních úprav terénu, při záchraném průzkumu v zámku Fontainebleau u Paříže. Podle zprávy agentury AP je to poprvé, co se v zámeckém areálu podobný šperk renesanční panovnice našel. Ještě větší překvapení ale vyvolalo místo nálezu - sponu našli ve veřejné latríně.

Gemologický spravodajca

Zajímavé informace o šperkových kamenech, dalších ozdobných materiálech, drahých kovech a výrobě šperků, naleznou zájemci v časopise, který byl vydáván v letech 2006 - 2010 v Nitře Přírodovědeckou fakultou University Konstantina Filozofa. Od roku 2011 je časopis vydáván v elektronické podobě a lze si jej stáhnout na adrese http://ukf.sk

Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách

Česká granátová naleziště popisuje v 17. století tehdejší rektor školy v Litoměřicích Pavel Stránský v díle Respublica Bohemiae (1634): "Karbunkuly planoucí jako jiskry, řečené též granáty, se nacházejí v jámách na polích blízko Podsedic a Třebívlic, často též bývají nalézány ve vodních tocích, kde září jasným svitem." Ještě podrobněji popisuje česká naleziště Bohuslav Balbín v knize Miscellanea historica regni Bohemiae (1679).

Syndikovat obsah