Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

175 let od narození znalce českých vulkanitů

Dr. Emanuel Bořický (1840-1881) (obr. 1) patřil v 19. století k významným českým přírodovědcům. Narodil se 12. prosince 1840 v Milíně nedaleko Příbrami a zemřel nedlouho po dosažení čtyřicítky, po pádu na zamrzlé Vltavě, 26. ledna 1881. Od roku 1871 do své předčasné smrti byl profesorem mineralogie a petrografie na Karlově universitě. Svůj hlavní zájem věnoval sopečným horninám vyskytujícím se na území českého království. Studoval je systematicky v letech 1870 až 1880.

Uplatnění absolventa gemologie FPV UKF v Nitře (fakulty prierodných vied University Konstantina Filozofa)

Celé desetiletí jsem spolupracoval s Universitou Konstantina Filozofa, pomáhal jsem tam učit gemologii. Pokud to lze, sleduji i jako důchodce, jak si moji bývalí studenti vedou. Na Slovensku je velký zájem o drahé a ozdobné kameny. Existuje zde řada sběratelů kteří své nálezy i brousí a leští. Je ale jen omezený počet těch, kteří jsou schopni brousit šperkové kameny pro výrobce šperků. Patří mezi ně absolventi bakalářského gemologického studia na fakultě prírodných vied UKF v Nitře. V současné době ale nemají absolventi vysokých škol na růžích ustláno, i když jsou jejich znalosti dobré.

RNDr. Tomáš Řídkošil náhle skonal

Dne 2. července 2015 v časných odpoledních hodinách opustil nás i svou práci ve své kanceláři mineralog RNDr. Tomáš Řídkošil. Zemřel náhle, nikdo to nečekal, protože na žádné zdravotní potíže si nestěžoval a byl vždy aktivní. 15. června oslavil narozeniny, bylo mu 62. V květnu pomohl s organizací jarní exkurze české geologické společnosti, aby pomohl nám starším. Narodil se 15. června 1953, po studiu pracoval několik let jako asistent katedry mineralogie PFUK. V roce 1990 jsem jej přivedl do turnovského muzea Českého ráje.

Výstava HODINY A KLENOTY 2015

Předkládáme našim čtenářům první pozvánku týkající se již 24. ročníku výstavy, která se uskuteční v termínu 24. - 26. září 2015 na Výstavišti v Praze – Holešovicích.
- po loňských pozitivních ohlasech bude výstava opět prezentována formou plakátů a čestných pozvánek na všech pobočkách a expoziturách Puncovního úřadu a prostřednictvím roll-upu pak na ni bude upozorňováno na akcích, které PÚ pořádá – jedná se např. o Aukce cenností (prodej šperků z drahých kovů) nebo Semináře o zkoušení DK na kameni

KOZÁKOV se opět rozzáří leskem drahých kamenů

Vyleštěné acháty a jaspisy, krystaly křišťálu a ametystu a další minerály mohou návštěvníci Českého ráje shlédnout od 5. července v budově bývalé školy /nyní Obecní úřad/ v Radostné pod Kozákovem – Lestkově na jižním svahu této nejvyšší hory regionu. Zaujmou i krásné leštěné ukázky zkamenělých dřev a zachovalé zbytky fosilií.

Seznámení s benediktinským uměním

Ve Valdštejnské jízdárně probíhá výstava nazvaná Otevři zahradu rajskou, Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300. Výstava trvá od 7. 11. 2014 do 15. 3. 2015. Vznikla v rámci pětiletého projektu. Cílem projektu bylo přiblížit široké veřejnosti nejen dochované poklady raně středověkého umění, ale i materiální a duchovní kulturu střední Evropy od doby Karla Velikého až po konec přemyslovské éry. Středem pozornosti je na výstavě rovněž nejstarší řeholní řád - benediktini, který se v období raného středověku stal velice významným společenským činitelem.

PF 2015

Vše hezké, pohodu a pracovní úspěchy přeji. Při té příležitosti se zmíním o jednom kalendáři který mne zaujal. V posledních měsících roku 2014 nabízela TV řadu upoutávek na kalendáře roku 2015, ta reklama mne neupoutala, spíš naopak. Většinou se z těchto účelových kalendářů neosobně usmívají herečky, modelky či zpěváci, a cílem nabídky je získat peníze pro nejpodivnější agentury. Přiznám se, že osobně o takové kalendáře, ani reklamu nemám zájem. To už jsou mi mnohem milejší záběry s přítodními scenériemi nebo architekturou, kterým se ale už taková reklama nedělá.

Společnost DIC vystavila v Praze zajímavé diamanty

Unikátní 64karátový diamant v hodnotě 16 miliónů dolarů (357,7 miliónu korun) si mohli lidé prohlédnout až do 16. listopadu 2014, na exkluzivní výstavě v Praze, kterou zorganizovala DIC (Diamonds Internationals Corporation). Největší diamant byl nalezen v Lesothu v Jižní Africe, vybroušen byl v Antverpách a odsud doputoval do Prahy. Transport exkluzivních kamenů provázela mimořádně přísná bezpečnostní opatření.

Karbid křemíku pro šperkové účely

Na výstavě Hodiny a klenoty v Holešovicích 2. - 4.10. 2014 Vzbudila velkou pozornost malá expozice společnosti AMORA - moissanit s.r.o., Jde o českou obchodní společnost, která zatím jako jediná v Evropě, nabízí a obchoduje se syntetickými šperkovými moissanity a šperky z nich vyrobenými v USA. Ve své expozici prezentovala vedle barevných syntetických moissanitů (karbidů křemíku) i jejich novou generaci, nazvanou podle výrobní americké společnosti Amora. Jedná se čirou modifikaci karbidu křemíku s vysokým lomem světla a brilancí převyšující diamanové výbrusy.

Postřehy z výstavy HODINY A KLENOTY 2014

Ve výstavním paláci v Holešovicích skončil v sobotu 4. října 2O14 v pořadí již 23 ročník výstavy HODINY A KLENOTY. Pohasla světla výstaviště, zůstaly opuštěny přednáškový pavilon i předváděcí molo. Návštěvníci i vystavovatelé odešli domů.
Po několika týdnech nastal čas na to, zamyslet se nad vším co jsme viděli s shrnout postřehy z expozic vystavovatélů, doprovodných přednášek i módních přehlídek. Úvodem jen tolik, že výstava byla prakticky tvořena dvěma svébytnými pavilony, hodinářským a šperkařským, které se svou podstatou trochu liší.
Na vstupní halu holešovického výstaviště navazoval objemnější pavilon Hodin, hodinek a časoměrné techniky. Po pravé straně pavilonu byly stánky hodin a hodinek české firmy ELTON. Kde byly prezentovány dosud vyráběné tuzemské hodinky. Byl zde i přehled historického vývoje těchto kdysi oblíbených hodinek se značkou PRIM.
Po levé straně byly výstavní stánky hodinářství BECHYNĚ, které zastupovalo celou řadu zahraničních výrobců osobních, sportovních hodinek a stopek. V zastoupení zde figurovali Švýcarské, Německé, Rakouské, Japonské, Hong- Kong a Čínské firmy.
Prostředek pavilonu byl obsazen výstavními stánky samostatných výrobců. Starožitné hodinky zde byly vystaveny jedinou firmou, nabízející historické kapesní hodinky od roku 1890 do roku 1930. Byly to překrásně zdobené hodinky jak gilošovanou tak i ruční rytinou. V rámci výstavní expozice byly hodinky členěny do kategoríí : společnost- automobilismus – vojenstvi – sport. Nechyběly ani hodinky vodotěsné a hodinky určené pro potápěče.
Z pavilonu hodin se vstupovalo do do druhého tématického okruhu - pavilonu šperků , klenotů a bižuterie, který nás profesně zajímá více než hodiny, budeme se mu věnovat podrobněji.

Syndikovat obsah