Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

Pozvání na výstavu Hodiny a Klenoty

Výstava se blíží, ke slavnostnímu otevření Výstaviště v Holešovicích se přistoupí 24. září ve 12 hod. Kompletní seznam vystavovatelů je ne http://www.hodinyaklenoty.cz/seznam-vystavovatelu.html V příloze si mohou zájemci stáhnout volnou vstupenku. Na tomto místě chceme krátce upozornit na některé expozice a akce se kterými se mohou návštěvníci setkat. Upozorňujeme hlavně, logicky v návaznosti na naše zaměření, na kameny a šperky. Zvláštní pozornost věnujeme letošní prezentaci diamantů a jejich náhražek.

Obrázky: 
Volná vstupenka na výstavu

Těžba jantaru na Ukrajině

Nelegální těžba jantaru je v severozápadní části Volyně v Žytomyrské a Rivnenské oblasti už mnoho let mimořádně výnosným zdrojem příjmů. Mnoho lidí je ochotno stát dlouhé hodiny v blátě a "rýžovat" v naději, že narazí na větší jantarový valounek a vydělají stovky dolarů. Situace je zde ještě horší, než podobná ilegální těžba vltavínů v Jižních Čechách. Podle gemologických odhadů patří Ukrajina k nejbohatším světovým nalezištím jantaru. Ročně se jej zde vytěží kolem 150 tun v hodnotě přes půl miliardy amerických dolarů. Jen tři až čtyři tuny se získávají legálně a výnosy se zdaňují.

První informace o letošní výstavě Hodiny a klenoty

Incheba rozeslala první newsletter týkající se již 24. ročníku výstavy HODINY A KLENOTY, která se uskuteční v termínu 24. - 26. září 2015 na Výstavišti v Praze – Holešovicích a do jejíž nomenklatury spadají hodinky, hodiny, klenoty, autorské šperky, bižuterie, minerály, obalové materiály, investiční zlato, investiční diamanty, zabezpečení ...):

Velká inspirující výstava - Da Vinci

S bombastickým označením Velká inspirující výstava, po shlédnutí souhlasím. Zaujaly mne nejen jednotlivé vystavené exponáty, reprodukce i modely, ale i filmová produkce ve velkém sále chátrajícího paláce Lucerna. Organizátorem této zajímavé výstavy, která je putovní, je australská společnost Grande Exhibitions se sídlem v Melbourne, kterou založil Bruce Peterson. Cílem společnosti bylo seznámit návštěvníky s průřezem života a díla Leonarda da Vinci. Hlavní důraz je věnován kodexům, poznámkám s náčrty, nápady a návrhy technických řešení, kterými Leonardo o 400 let předstihl svou dobu.

Obrázky: 

Český Puncovní úřad bilancoval

Z výroční zprávy Puncovního úřadu za rok 2014 vyplývá, že český trh se zlatými šperky od roku 2007 loni poprvé vzrostl. Puncovní úřady označily 825 tisíc zlatých šperků. To je meziročně o 16 procent víc. Také počet stříbrných šperků označených puncem vzrostl o 23 procent. Puncovní úřad označil loni také 458 šperků z platiny o váze 4,4 kg. Projevilo se tak oživení v evropské ekonomice. „Spotřebitelé začali realizovat tzv. odložené nákupy.

Obrázky: 
ilustrační šperk

175 let od narození znalce českých vulkanitů

Dr. Emanuel Bořický (1840-1881) (obr. 1) patřil v 19. století k významným českým přírodovědcům. Narodil se 12. prosince 1840 v Milíně nedaleko Příbrami a zemřel nedlouho po dosažení čtyřicítky, po pádu na zamrzlé Vltavě, 26. ledna 1881. Od roku 1871 do své předčasné smrti byl profesorem mineralogie a petrografie na Karlově universitě. Svůj hlavní zájem věnoval sopečným horninám vyskytujícím se na území českého království. Studoval je systematicky v letech 1870 až 1880.

Obrázky: 
Emanuel Bořický český petrograf

Uplatnění absolventa gemologie FPV UKF v Nitře (fakulty prierodných vied University Konstantina Filozofa)

Celé desetiletí jsem spolupracoval s Universitou Konstantina Filozofa, pomáhal jsem tam učit gemologii. Pokud to lze, sleduji i jako důchodce, jak si moji bývalí studenti vedou. Na Slovensku je velký zájem o drahé a ozdobné kameny. Existuje zde řada sběratelů kteří své nálezy i brousí a leští. Je ale jen omezený počet těch, kteří jsou schopni brousit šperkové kameny pro výrobce šperků. Patří mezi ně absolventi bakalářského gemologického studia na fakultě prírodných vied UKF v Nitře. V současné době ale nemají absolventi vysokých škol na růžích ustláno, i když jsou jejich znalosti dobré.

Obrázky: 
příprava suroviny
podložní kámen
označení obrysu
hrubý brus
výsledný závěs

RNDr. Tomáš Řídkošil náhle skonal

Dne 2. července 2015 v časných odpoledních hodinách opustil nás i svou práci ve své kanceláři mineralog RNDr. Tomáš Řídkošil. Zemřel náhle, nikdo to nečekal, protože na žádné zdravotní potíže si nestěžoval a byl vždy aktivní. 15. června oslavil narozeniny, bylo mu 62. V květnu pomohl s organizací jarní exkurze české geologické společnosti, aby pomohl nám starším. Narodil se 15. června 1953, po studiu pracoval několik let jako asistent katedry mineralogie PFUK. V roce 1990 jsem jej přivedl do turnovského muzea Českého ráje.

Obrázky: 
Instalace intarsie z ciboušovského jaspisu

Výstava HODINY A KLENOTY 2015

Předkládáme našim čtenářům první pozvánku týkající se již 24. ročníku výstavy, která se uskuteční v termínu 24. - 26. září 2015 na Výstavišti v Praze – Holešovicích.
- po loňských pozitivních ohlasech bude výstava opět prezentována formou plakátů a čestných pozvánek na všech pobočkách a expoziturách Puncovního úřadu a prostřednictvím roll-upu pak na ni bude upozorňováno na akcích, které PÚ pořádá – jedná se např. o Aukce cenností (prodej šperků z drahých kovů) nebo Semináře o zkoušení DK na kameni

Obrázky: 
Pozvánka na výstavu

KOZÁKOV se opět rozzáří leskem drahých kamenů

Vyleštěné acháty a jaspisy, krystaly křišťálu a ametystu a další minerály mohou návštěvníci Českého ráje shlédnout od 5. července v budově bývalé školy /nyní Obecní úřad/ v Radostné pod Kozákovem – Lestkově na jižním svahu této nejvyšší hory regionu. Zaujmou i krásné leštěné ukázky zkamenělých dřev a zachovalé zbytky fosilií.

Obrázky: 
pozvánka
Syndikovat obsah