Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

Vzpomínka na profesora Zdeňka Johana

13. února 2016 nás opustil RNDr. Zdeněk Johan, DrSc. Rodák z Lomnice nad Popelkou se narodil 18. listopadu 1935. V letech 1953–1958 vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně pracoval jako mineralog na dalších odborných pracovištích. V roce 1964 získal titul doktora přírodních věd a téhož roku získal vědecký titul kandidáta věd. Dva roky pracoval jako geolog a mineralog v Tunisu. Po návratu v letech 1965 až 1968 byl zaměstnán jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV v Praze.

Obrázky: 
prof Johan a dr Hromádko

Renovovaná expozice jílovského zlata

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 28. října 2015 slavnostně otevřelo renovovanou expozici zlata. Po oficiálním zahájení byla v rámci vernisáže realizována komentovaná prohlídka. Návštěvníky, kterých bylo cca padesát, prováděl autor scénáře RNDr. Petr Morávek. Nové pojetí expozice, doplněné četnými vzorky, mapami a fotografiemi prezentuje nejen jílovské, ale i další české zlaté výskyty. V době kdy se veřejnost ovlivněná „zelenými“ aktivisty brání nejen průzkumné, ale hlavně jakékoli hornické činnosti, je připomenutí, že na našem území existují zajímavá zlatá ložiska, velmi vhodné.

Obrázky: 
1) Výklad Petra Morávka v expozici
2) Jedna z vitrin českému zlatu věnovaných

Pozvání na výstavu Hodiny a Klenoty

Výstava se blíží, ke slavnostnímu otevření Výstaviště v Holešovicích se přistoupí 24. září ve 12 hod. Kompletní seznam vystavovatelů je ne http://www.hodinyaklenoty.cz/seznam-vystavovatelu.html V příloze si mohou zájemci stáhnout volnou vstupenku. Na tomto místě chceme krátce upozornit na některé expozice a akce se kterými se mohou návštěvníci setkat. Upozorňujeme hlavně, logicky v návaznosti na naše zaměření, na kameny a šperky. Zvláštní pozornost věnujeme letošní prezentaci diamantů a jejich náhražek.

Obrázky: 
Volná vstupenka na výstavu

Těžba jantaru na Ukrajině

Nelegální těžba jantaru je v severozápadní části Volyně v Žytomyrské a Rivnenské oblasti už mnoho let mimořádně výnosným zdrojem příjmů. Mnoho lidí je ochotno stát dlouhé hodiny v blátě a "rýžovat" v naději, že narazí na větší jantarový valounek a vydělají stovky dolarů. Situace je zde ještě horší, než podobná ilegální těžba vltavínů v Jižních Čechách. Podle gemologických odhadů patří Ukrajina k nejbohatším světovým nalezištím jantaru. Ročně se jej zde vytěží kolem 150 tun v hodnotě přes půl miliardy amerických dolarů. Jen tři až čtyři tuny se získávají legálně a výnosy se zdaňují.

První informace o letošní výstavě Hodiny a klenoty

Incheba rozeslala první newsletter týkající se již 24. ročníku výstavy HODINY A KLENOTY, která se uskuteční v termínu 24. - 26. září 2015 na Výstavišti v Praze – Holešovicích a do jejíž nomenklatury spadají hodinky, hodiny, klenoty, autorské šperky, bižuterie, minerály, obalové materiály, investiční zlato, investiční diamanty, zabezpečení ...):

Velká inspirující výstava - Da Vinci

S bombastickým označením Velká inspirující výstava, po shlédnutí souhlasím. Zaujaly mne nejen jednotlivé vystavené exponáty, reprodukce i modely, ale i filmová produkce ve velkém sále chátrajícího paláce Lucerna. Organizátorem této zajímavé výstavy, která je putovní, je australská společnost Grande Exhibitions se sídlem v Melbourne, kterou založil Bruce Peterson. Cílem společnosti bylo seznámit návštěvníky s průřezem života a díla Leonarda da Vinci. Hlavní důraz je věnován kodexům, poznámkám s náčrty, nápady a návrhy technických řešení, kterými Leonardo o 400 let předstihl svou dobu.

Obrázky: 

Český Puncovní úřad bilancoval

Z výroční zprávy Puncovního úřadu za rok 2014 vyplývá, že český trh se zlatými šperky od roku 2007 loni poprvé vzrostl. Puncovní úřady označily 825 tisíc zlatých šperků. To je meziročně o 16 procent víc. Také počet stříbrných šperků označených puncem vzrostl o 23 procent. Puncovní úřad označil loni také 458 šperků z platiny o váze 4,4 kg. Projevilo se tak oživení v evropské ekonomice. „Spotřebitelé začali realizovat tzv. odložené nákupy.

Obrázky: 
ilustrační šperk

175 let od narození znalce českých vulkanitů

Dr. Emanuel Bořický (1840-1881) (obr. 1) patřil v 19. století k významným českým přírodovědcům. Narodil se 12. prosince 1840 v Milíně nedaleko Příbrami a zemřel nedlouho po dosažení čtyřicítky, po pádu na zamrzlé Vltavě, 26. ledna 1881. Od roku 1871 do své předčasné smrti byl profesorem mineralogie a petrografie na Karlově universitě. Svůj hlavní zájem věnoval sopečným horninám vyskytujícím se na území českého království. Studoval je systematicky v letech 1870 až 1880.

Obrázky: 
Emanuel Bořický český petrograf

Uplatnění absolventa gemologie FPV UKF v Nitře (fakulty prierodných vied University Konstantina Filozofa)

Celé desetiletí jsem spolupracoval s Universitou Konstantina Filozofa, pomáhal jsem tam učit gemologii. Pokud to lze, sleduji i jako důchodce, jak si moji bývalí studenti vedou. Na Slovensku je velký zájem o drahé a ozdobné kameny. Existuje zde řada sběratelů kteří své nálezy i brousí a leští. Je ale jen omezený počet těch, kteří jsou schopni brousit šperkové kameny pro výrobce šperků. Patří mezi ně absolventi bakalářského gemologického studia na fakultě prírodných vied UKF v Nitře. V současné době ale nemají absolventi vysokých škol na růžích ustláno, i když jsou jejich znalosti dobré.

Obrázky: 
příprava suroviny
podložní kámen
označení obrysu
hrubý brus
výsledný závěs

RNDr. Tomáš Řídkošil náhle skonal

Dne 2. července 2015 v časných odpoledních hodinách opustil nás i svou práci ve své kanceláři mineralog RNDr. Tomáš Řídkošil. Zemřel náhle, nikdo to nečekal, protože na žádné zdravotní potíže si nestěžoval a byl vždy aktivní. 15. června oslavil narozeniny, bylo mu 62. V květnu pomohl s organizací jarní exkurze české geologické společnosti, aby pomohl nám starším. Narodil se 15. června 1953, po studiu pracoval několik let jako asistent katedry mineralogie PFUK. V roce 1990 jsem jej přivedl do turnovského muzea Českého ráje.

Obrázky: 
Instalace intarsie z ciboušovského jaspisu
Syndikovat obsah