soutěž

Súťaž Slovenský obsidiánový šperk

V rámci univerzitných dní privítala 21. 11. 2008 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre šperkárov, ktorí sa zapojili do súťaže o SLOVENSKÝ OBSIDIÁNOVÝ ŠPERK. Súťaž prebiehala v troch kategóriách a sedemčlenná komisia výtvarníkov a pedagógov, vedená profesorom Leopoldom Rösslerom, prezidentom Rakúskej gemologickej spoločnosti a riaditeľom Strednej zlatníckej školy vo Viedni, ocenila vyhotovené šperky a návrhy z kategórie obsidiánové súpravy, individuálne šperky a komerčné šperky. Hodnotená bola invencia autorov, estetický vzhľad šperkov, tiež v kategórii komerčný šperk aj ich nositeľnosť, nákladnosť a jednoduchosť. Poslednou kategóriou boli grafické návrhy, pochádzajúce najmä od žiakov SOŠ v Nitre (odbor zlatník – klenotník) a študentov bakalárskeho štúdia gemológie UKF v Nitre. Súťaže sa celkom zúčastnilo 38 súťažiacich, odovzdaných do súťaže bolo celkom 60 kusov šperkov, 3 kusy dekoratívnych predmetov a 25 grafických návrhov.

Syndikovat obsah