sklo

Historické sklo - multidisciplinárně o historickom skle III

Slovenská archeologická společnost SAV vydala koncem roku 2018 recenzovanou monografii Historické sklo. Jde o třetí ze série původních souborných publikací věnovaných historickému sklu. Editorem je stejně jako dvou předchozích Danica Staššíková-Štukovská, předsedkyně Komise historického skla, která působí při výboru Slovenské archeologické společnosti SAV (http://www.sas.sav.sk/komisie-sas/komisia-historia-skla). Editorka si zaslouží za svou práci ocenění, jde totiž o významný soubor informací o skle a skleněných výrobcích.

Turnovská kompozice

V začínajícím období baroka na konci 17. a počátku 18. století byl zájem o šperky i další ozdobné předměty s drahými kameny tak veliký, že jej nebylo možno pokrýt přírodními materiály. Přistoupilo se proto k výrobě skleněných imitací diamantů, perel, ale i dalších barevných kamenů. Sklářskou velmocí byly Benátky. Tam se připravovala barevná sklovina (kompozice), ze které se zhotovovaly napodobeniny přírodních drahokamů. Nejstarším "kompozičním kamenem" byl aventurin. Byl běžně vyráběn a také využíván již ve starém Římě. Jednalo se o sklo ve kterém byly zality měděné piliny. Výsledný efektní umělý červenohnědý aventurín, měnící barvu na jednotlivých měděných pilinách, si udržel po staletí svou velkou oblibu a používá se dodnes.

Syntetické šperkové kameny - úvod

Průmyslově vyráběné imitace šperkových kamenů pocházejících z přírodních výskytů známe již od starověku. Pro tyto materiály se vžilo označení "syntetické", používáno je v kontrastu k označení "přírodní" vytvořené během vývoje zemské kůry. Je to nicméně velmi nepřesné. Vše co se děje v okolním vesmíru a budeme-li to sledovat jen pro naší planetu, je vlastně "přírodní". I veškeré produkty vznikající lidskou činností jsou přírodní a nelze je vymezovat z okolních jevů se kterými se na zemském povrchu setkáváme. Velmi trefně dokázala označit produkty lidské činnosti Gregorová (2006) jako technolity. S jejím označením se ztotožňuji a doporučuji je používat. Umožňuje totiž zcela nenásilně dosadit veškeré lidské výrobky do jednotlivých klasifikačních řad.

Skleněné imitace drahokamů v historických špercích

Od objevu výroby skla byl tento materiál vysoce ceněn od starověku po středověk. Patrně nejstarším umělým "drahokamem" byl ve starém Egyptě vyráběný aventurin. Jednalo se o sklo ve kterém byly rozptýleny měděné piliny (ve špercích je tento materiál oblíbený dosud). Snaha využívat sklo v nejrůznějších podobách, vedla tehdy i k výrobě ozdobných materiálů a mezi nimi také imitacím šperkových kamenů. Sklářská technologie výroby se začala výrazněji rozvíjet v 16 století. V tomto čase již byla k dispozici různobarevná skla, která nahrazování přírodních kamenů umožnila v celé škále.

Syndikovat obsah