monografie

Historické sklo - multidisciplinárně o historickom skle III

Slovenská archeologická společnost SAV vydala koncem roku 2018 recenzovanou monografii Historické sklo. Jde o třetí ze série původních souborných publikací věnovaných historickému sklu. Editorem je stejně jako dvou předchozích Danica Staššíková-Štukovská, předsedkyně Komise historického skla, která působí při výboru Slovenské archeologické společnosti SAV (http://www.sas.sav.sk/komisie-sas/komisia-historia-skla). Editorka si zaslouží za svou práci ocenění, jde totiž o významný soubor informací o skle a skleněných výrobcích.

Syndikovat obsah