minerály

Vývoj minerálních druhů

Čas poskočil a máme tu rok 2009. První text který vkládám, je o tom jak se ve vesmíru a na naší planetě postupně vyvíjely a dosud vyvíjejí minerály. Jde o téma bezesporu zajímavé. Touto problematikou jsem se zabýval ve druhé polovině minulého století, nicméně jde o téma stále aktuální. Věřím že zaujme nejen studenty.
Evoluční teorie o vývoji rostlinných a živočišných druhů Charlesa Roberta Darwina je obecně známa a dnes již žádný z odborníků o ní nepochybuje, i když k jejímu primitivně materialistickému výkladu je celá řada výhrad. Méně se však ví o postupném evolučním vývoji minerálních druhů, které tvoří naši planetu a vyskytují se ve sluneční soustavě.

Základy mineralogického zkoumání drahých kamenů

Mezi evropskými vědci má na tomto poli význačné místo Georgius Agricola (1494 -1555), vlastním jménem Jiří Bauer. Ve své době byl označován jako montanista, tak se tehdy říkalo odborníkům v hornictví a hutnictví kovů. Působil jako městský lékař v Krušných horách, ve městě Jáchymově, se slavnou hornickou tradicí. Jeho díla byla základem pro moderní mineralogii.

Syndikovat obsah