jaspis

Zajímavý nález jaspisu na Přerovsku

Na zajímavý nález jaspisového artefaktu upozorňuje A. Uhlíř (2017). Obdobný materiál se v širším okolí nevyskytuje. Místem nálezu je pole na katastru Dřevohostic (okr. Přerov, Olomoucký kraj) cca 1,5 km od středu obce, jde o lokalitu s polycyklickým osídlením sahajícím až do paleolitu. Nálezcem je J. Jakubál. Kus hnědého jaspisu o rozměrech 121 x 109 x 54 mm je zajímavý svým tvarem. Podle nálezce se po určitém naklonění a pohledu na protilehlých stranách kamene objeví dva profily lidské tváře obr. 1. a 2.

Syndikovat obsah