Rozloučení s Ing. Miloslavem Frydrychem

Rozloučení s Ing. Miloslavem Frydrychem
Ve středu 11. března 2020 v podvečerních hodinách nás náhle a nečekaně opustil mistr uměleckých řemesel a ing. ekonomie Miloslav Frydrych. Došlo k tomu tři měsíce před dovršením jeho 76 let. Rozloučili jsme se s ním ve středu 17. března v Turnově. Zaslouží si podrobnější vzpomínku díky aktivitám kterými přispěl k rozvoji nejen turnovského šperkařství.
Narodil se 1. června 1944 v Turnově. Jeho otec byl zlatník se časem přestěhoval do Trenčína, kde se podílel na vytvoření Zlatokovu Trenčín. Pro syna Miloslava byl vzorem, také se chtěl stát zlatníkem. Studovat jel proto do Turnova, na tamní Uměleckoprůmyslovou školu, obor zlatnická výroba. Po maturitě se vrátil domů a nějakou dobu pracoval ve Zlatokovu. V šedesátých letech se přestěhoval do Turnova a začal pracovat v družstvu GRANÁT Turnov. Nejprve jako zlatník, ale později když dálkově vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze, dělal vedoucího provozu a později vedoucího výroby. Frydrych se zasloužil o zahájení vyhledávacího průzkumu na české granáty a vltavíny v roce 1975 (od té doby jsme se spolu znali a spolupracovali jsme). Podílel se na rozvoji výroby granátových šperků, vltavínových šperků a využívání přírodních kamenů v sortimentu družstva Granát. Výrobu komerčních vltavínových šperků v roce 1977 dokázal prosadit i přes tehdejší nepřízeň a nedůvěru části představenstva družstva, jeho rozhodnutí se ukázalo jako velmi dobré protože o vltavínové a vltavíno-granátové šperky je stále zájem a jde o sortiment který je po více jak třiceti letech možno označit jako klasický.
Svému koníčku tj. návrhům a výrobě šperků se věnoval i nadále. V roce 1984 vykonal zkoušku a získal společně s několika dalšími šperkaři a brusiči drahokamů družstva Granát, titul Mistr uměleckých řemesel. Vystavoval na Bertramce, v Jablonci n.Nisou i jinde a účastnil se řady šperkařských soutěží (na tomto místě připomenu jeho brož, která získala 1 cenu v soutěži obsidiánových šperků organizované PF UKF v Nitře v roce. Připomenout si zaslouží i jeho četné publikace v časopise Šperkařství, který v devadesátých letech zanikl. V posledním desetiletí se tradice vydávání odborného časopisu Šperkař obnovila, je to hlavně jeho zásluhou (vychází v papírové i elektronické podobě).
Penzijní léta trávil ing. Frydrych jako zakladatel malé zlatnické živnosti - firmy PEGA. Věnoval se vývoji a výrobě vltavínových a vltavínogranátových šperků a kromě toho bižuterie s přírodními kameny a kombinace skla s českým granátem. Prodejnu měl v Liberci.
Obr. 1 – Rozloučení 17.3.2020; obr. 2 – Obsidiánová brož ze soutěže Obsidiánový šperk v Nitře