Zajímavé jaspisové inkrustace v Laxemburgu v Rakousku

V květnu jsem strávil pár dní v Dolním Rakousku. Navštívil jsem při té příležitosti Laxenburg, který je asi 20 km jižně od Vídně na řece Schwechat. Měl jsem možnost prohlédnout si celý zdejší areál. Kromě parku i zámek Francensburgský hrad a jeho inventář. Nejprve ale pár slov o tomto areálu.

Císařské hrady se staly habsburským majetkem v roce 1333 a předtím sloužily jako letní sídlo společně s palácem Schönbrunna pro císařskou habsburskou dynastii. Palác Blauer Hof byl rodným sídlem některých členů královské rodiny, včetně korunního prince Rudolfa. Dnes jsou tyto státní hrady používány pro významné akce, konference a koncerty. Fungují také jako depozit pro uchování různých obrazů a nábytku obsažených uvnitř. Nejmladší budova se jmenuje Franzensburgský hrad a slouží od počátku jako muzeum, viz obr. 1. Neues Schloss (nový zámek) byl postaven kolem roku 1745 za vlády císařovny Marie Terezie a má rokokový interiér. Připomenout musím i kostel Laxenburg, který byl první budovou severně od Alp,byl postaven v letech 1693-1703.

Po roce 1780 byla zámecká zahrada upravena jako anglická krajinná zahrada. Obsahuje několik umělých rybníků a na zdejším ostrově se nachází hrad Franzensburg , pojmenovaný podle císaře Franze I. Franzensburg, sloužící jako muzeum (obr. 1). V roce 1919 město Vídeň převzalo poškozený zámek a stalo se vlastníkem parku Laxenburg. V roce 1938 se obec Laxenburg stala částí města Vídeň. V roce 1954 se místo znovu stalo nezávislým a vrátilo se do Dolního Rakouska. Celý areál si zaslouží pozornost.

Při prohlídce vystavených předmětů mne vedle výzdoby stropů a podlah, četných mramorových soch a skleněných intarsií zaujaly dva stoly s jaspisovou intarsií. Jde o výrobky z první poloviny 17 století. Práce je to německá. Zdroj použitých kamenů údajně není znám. Měl jsem možnost obě dvě stolní desky podrobněji prohlédnout a vyfotografovat (obr. 2). Červenohnědé jaspisy s křemenem přecházejícím do světlého ametystu lze srovnávat s materiálem pocházejícím z České i Německé strany Krušných hor. Osobně jsem přesvědčen že jde o partie vytěžené z Ciboušova, odkud pocházejí i obkladové desky, ze 14 století, v kaplích na Karlštejně a Pražském hradě.

Texty k obrázkům -- 1) Hrad Franzensburg složící jako muzeum;

2) Stoly s jaspisovou intarsií vystavené ve Franzensburgu; 3) ukázka krušnohorského jaspisu