Obhajoby gemologů v Nitře

Již po desáté obhajovali studenti gemologie na Přírodovědecké fakultě university Konstantina Filozofa v Nitře 23. května 2018 své bakalářské práce. Osobně mne překvapily znalosti studentů a kvalita letos obhajovaných prací. Slovensko získalo devět nových gemologů, z toho pět bylo oceněno známkou výborné (to je 55,5 %).

Dnes již Bakaláři gemologie a jejich obhajované práce v roce 2018

Vladimír Balaščák: Proces certifikovania drahých kameňov
Kamil Jurkovský: Variabilita drahých kameňov v šperkoch v obchodnej sieti
Alžbeta Andrášiová: Tepelné úpravy korundov
Mária Markovičová: Dublety a trilpety
Martin Mrázik: Jantár v šperkovej tvorbe
Silvia Koleničová: Drahokamové granáty
Veronika Vargová: Zlato ako investícia
Adam Vojtek: Nesosilikáty: Andaluzit-silimanit-kyanit (distén) ako drahé kamene
Oľga Homolová: Zirkón v šperkovej tvorbe

Významný podíl na kvalitě letos končícího studia má bezesporu Gemologický ústav UKF. Pedagogové, pracovníci ústavu, v čele s doc. Ludmilou Illášovou předali studentům v uplynulých třech letech své teoretické i praktické zkušenosti. Vybavení ústavu umožnilo většině studentů vytvořit kromě teoretické kompilační části i část experimentální. Jednotlivé bakalářské práce si zaslouží prezentaci pro širší odbornou a sběratelskou veřejnost.

Já vzpomenu na tomto místě mně nejbližší práci Silvie Koleničové nazvané jednoduše DRAHOKAMOVÉ GRANÁTY (zaujala mne proto, že granátům se profesně věnuji od roku 1975, kdy jsem realizoval vyhledávací průzkum na české granáty v Českém středohoří). Úvodní kompilační část popisuje historii výzkumu skupiny granátů a vlastnosti od struktury a chemického složení po optické a další. Následující hlavní část je výrazně experimentální. Autorka měřila fyzikální vlastnosti u vybraných vzorků, deseti přírodních a dvacet devět broušených (mezi nimi byl syntetický YAG ve dvou exemplářích. Pro všechny vzorky byla měřena hustota a index lomu. Kromě toho na přiložených mikrofotografiích jsou inkluze ve vybraných granátech. Záslužné je rozlišení jednotlivých granátových skupin Ramanovou spektroskopií. Na tomto místě si zaslouží pochvalu i školitel PaeDr. Ján Štubňa, PhD., který dnes již bakalářku Kolenčovou vedl při laboratorním výzkumu.

Kolektivní fotografie letošních absolventů gelologie s doc. Ludmilou Illášovou (třetí zleva)