Zajímavý nález jaspisu na Přerovsku

Na zajímavý nález jaspisového artefaktu upozorňuje A. Uhlíř (2017). Obdobný materiál se v širším okolí nevyskytuje. Místem nálezu je pole na katastru Dřevohostic (okr. Přerov, Olomoucký kraj) cca 1,5 km od středu obce, jde o lokalitu s polycyklickým osídlením sahajícím až do paleolitu. Nálezcem je J. Jakubál. Kus hnědého jaspisu o rozměrech 121 x 109 x 54 mm je zajímavý svým tvarem. Podle nálezce se po určitém naklonění a pohledu na protilehlých stranách kamene objeví dva profily lidské tváře obr. 1. a 2.

V citovaném článku je uváděna a dokumentována fotografiemi i další konstrukce a to že po dalším natočení se ukáže z profilu tvář s nízkým čelem, výrazným nosem a ustupující bradou. Podle názoru nálezce jde o prehistorické dílo porovnávající tváře člověka a neandrtálce. Přestože jaspis se v oblasti nevyskytuje, byl nalezen na více archeologických lokalitách, kde mohl sloužit jako surovina pro výrobu nástrojů. Lze tedy předpokládat, že jde o i v případě nálezu o importovaný kus. Zajímavé kameny vzbuzovali zájem našich předků. Toho čeho si všiml současný nálezce, si mohli vidět i oni a třeba tomu mohli i trochu pomoci. Odpověď ale na otázku, zda jde o poměrně složité prehistorické umělecké dílo, nebo jen o náhodně vzniklý úlomek, který zaujal nálezce i naše předky (což pokládám za pravděpodobnější), by mohl dát podrobnější výzkum tohoto artefaktu.

Odkaz:

Uhlíř A. (2017): Zobrazení tváře pravěkého člověka nebo hříčka přírody ?; Archeologie Moravy a Slezska; svazek 22, str. 10-12.
Uhlíř A. (2017): http://www.kunst-der-steinzeit.estranky.cz/

Obrázky převzaty z citované publikace

Obr. 1 – lidská tvář a profily tváří
Obr. 2 – profil neandrtálce