Diamant Ján Stubňa

Jde o první publikaci ze série učebnic věnovaných identifikaci drahých kamenů. Publikaci vydala v rámci edice Prirodovedec pod číslem 663 v roce 2017 Universita Konstantina Filozofa v Nitře. Rozsah publikace je 95 stran. V 9 kapitolách seznamuje autor čtenáře se souhrnem ověřených i nejnovějších poznatků o diamantu a jeho vlivu ve společnosti. Na tomto místě si dovolím vyjmenovat jednotlivé kapitoly s krátkou charakteristikou:

História diamantu – Stručně jsou zde uvedeny, vedle údajů o vzniku názvu z arabského al-mas, nebo řeckého adamas, a vyjádření starověkých mystiků i několik údajů o historii objevů ložisek jihoafrických a sibiřských šperkových diamantů. Škoda že nebyla zmíněna ložiska australská, která jsou připomenuta v následující kapitole.

Vznik a vlastnosti diamantu – věnuje se zde struktuře a typům diamantů dle struktury a stopových prvků genetickým typům výskytů (primární, sekundární a impaktové). Upozorňuje i na to, že diamanty v kimberlitech jsou výrazně starší, než okolní hostitelská hornina.

Identifikácia diamantu – Jmenuje klasické metody určování od měření hustoty, optických vlastností, tepelné a elektrické vodivosti, luminiscenci a fluorescenci, zmiňuje se o testrech a Ramanově spektroskopii (je vhodná pro rozlišení původu diamantů, zda jsou přírodní nebo umělé).

Náhrady diamantu – jsou vyjmenovány přírodní i syntetické imitace s uvedením jejich vlastností.

Pravidla hodnotenia diamantov – Vychází se ze systému vyvinutého Americkým gemologickým institutem. Jde o logicky nejrozsáhlejší kapitolu, rozdělenou na části podle tzv. 4 C. Výbrus diamantov (cut); Farba diamantov (colour); Čistota diamantov (clarity); Hmotnosť(carat).

Kimberley proces – jde o mezinárodní systém certifikace regulující obchod s neopracovanými diamanty. Jeho cílem je omezit prodej tzv. Krvavých, nelegálních diamantů. U nás o něm ví jen odborníci. Proces má celkem 54 účastníků, kteří reprezentují 80 států, včetně EU. Zúčastněné státy představují přes 99 % těžby a téměř 100 % obchodu s diamanty.

Certifikáty – upozorněno je na A-testy jako základní osvědčení o výrobku a podrobnější Certifikát ověřující podrobněji komplexní kvalitu diamantu, včetně identifikačních údajů umožňujících příslušný kámen identifikovat. Mezi hlavní mezinárodní laboratoře vystavující certifikáty patří GIA, HRD, IGI, EGL a další. Kupující diamantové šperky se mohou setkávat s certifikáty vydávanými lokálními gemologickými laboratořemi, nebo přímo výrobci.

Obchodovanie s diamantami – Trh s diamanty a hlavně těmi investičními má oproti trhu s drahými kovy řadu nevýhod. Tou základní je že prodat diamant je těžší než drahé kovy nebo nemovitosti, a uložené kameny nepřinášejí žádný pravidelný výnos. I tak ale jde o nejpoužívanější investiční drahé kameny. Lze je považovat za mezinárodní investici, protože se s nimi obchoduje v celém světě. Investor se musí spoléhat jen na kapitálové zhodnocení (od roku 1983 má cena rostoucí trend, v krátkodobých intervalech ale může i výrazněji kolísat). Důležité je, aby se investor zaměřil na kameny s certifikátem důvěryhodných renomovaných společností a obchodníků.

Starostlivosť o diamanty a šperky s diamantmi. - Tato závěrečná kapitola informuje uživatele s tím, že kameny je třeba uchovávat odděleně. Šperky pak je třeba čistit a je třeba dát je alespoň jednou za rok profesionálnímu klenotníkovi, aby zkontroloval zda je kámen pevně usazen (při stálém nošení se může ve svém lůžku uvolnit).
U přehledu použité literatury jsou, kromě klasických publikací, uvedeny i aktuální internetové odkazy Za užitečné pokládám i souhrny jednotlivých kapitol. Ilustrační jsou i také všechny připojené tabulky a pérovky. Jde o kvalitní učebnici nejen pro studenty gemologie University Konstantina Filozofa v Nitře, ale i o všechny další zájemce.

Obrázek: Titulní strana publikace DIAMANT od Jána Štubňi