Minerály Českého středohoří výstava v Ústí nad Labem

Svým rozsahem unikátní výstavu Minerály Českého středohoří zahájilo ve čtvrtek 9. listopadu Muzeum města Ústí nad Labem. Součástí slavnostního zahájení výstavy, na které lze spatřit zhruba 1500 vzorků převážně z Českého středohoří, z nichž některé jsou opravdu výjimečné, byl i křest stejnojmenné knihy a kalendáře. Kurátorce výstavy RNDr. Zuzaně Vařilové se podařilo ve spolupráci se sběrateli vytvořit opravdu zajímavou kolekci.

Na výstavě, která nakonec „nabobtnala“ do takových rozměrů, že musela být umístěna do pěti výstavních sálů, mohou návštěvníci spatřit jak historické vzorky pocházející z českých muzeí, tak novodobé nálezy zapůjčené od soukromých sběratelů. K vidění jsou typické ukázky minerálů náležících ke skupině zeolitů, jehlicovité drúzy natrolitu, ukázky chabazitu, thomsonitu, apofylitu či vzácného zeofylitu, ale i minerály, které jsou přímo součástí vulkanických hornin. V ústeckém muzeu lze také spatři skutečné unikáty, jako jsou např. vzorky drahých opálů z lomu na Mariánské skále, kterých bylo dosud nalezeno asi jen pět nebo unikátní několik desítek centimetrů velké krystaly aragonitu z vrchu Číčov, dnes státem chráněné přírodní památky.

Není ani opomenut odkaz badatelů věnujících se studiu minerálů v Českém středohoří, počínaje Josefem Emanuelem Hibschem, výčtu více než 30 geologů a mineralogů je věnována celá stěna slávy. Zeolity a další minerály z čedičů a fonolitů jsou logicky hlavní náplní výstavy. Patří jim zasloužená pozornost. Těžbě a zpracování českého granátu, významnému minerálu, jehož dobývání a zpracování neodmyslitelně k Českému středohoří patří, je věnován samostatný sál. Kromě ukázek granátů a doprovodných minerálů, jsou zde těžební fotografie, splav a brusičský stůl. Je zde, kromě ukázek šperků také vystavena i replika nejznámější granátové soupravy pocházející z Třebívlického panství, které jejich poslední majitelka Ulrika von Levetzow věnovala poddaným žijícím v okolí Třebívlic.

Zajímavě je řešena i instalace s tím že jsou vzorky ve vitrinách zakomponovaných do šablon tvořených obrysem vulkánů, ve tmavém prostředí jednotlivých sálů jsou osvětleny, a tím zvýrazněny, jednotlivé prezentované vzorky.

Co se knihy Minerály Českého středohoří týče, jde kolektivní dílo, autory jsou Z. Dvořák, M. Radoň, J. Svejkovský, O. Janeček, P. Dvořák a P. Fuchs. Autorské fotografie jsou doplněny historickými snímky z muzejního archinu a několika mapkami. Podařená obálka, grafická úprava a sazba knihy je prací kurátorky RNDr. Zuzany Vařilové. Vydavatelem je Muzeum města Ústí n.Lab. Za finanční podpory Ústeckého kraje.

Kalendář pro rok 2018 je tvořen souborem dvanácti originálních fotografií Petra Fuchse, jde o velmi hezké snímky zeolitů. Je v něm, před nastavením lednové strany i upoutávka na výstavu, která bude otevřena pro veřejnost až do 25. března. Knihu lze objednat na adrese museumusti@museumusti.cz . Výstavu i knihu, která je kvalitně zpracována vřele doporučujeme.

fotografie
1 Kurátorka v expozici
2 obal knihy
3 kalendář
4 a 5 expozice
6 expozice českého granátu