Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi – Ivan Mrázek 2017

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 vydalo nakladatelství Masarykovy univerzity Brno knihu RNDr. Ivana Mrázka Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi. Kniha navazuje na předchozí autorovy úspěšné publikace Drahé kameny v pravěku Moravy a Slezska (1996) a Drahé kameny ve středověku Moravy a Slezska (2000). Kniha představuje populárně vědeckou studii doplněnou množstvím barevných, často celostránkových fotografií vysoké kvality. Dovolím si na tomto místě ocitovat pár slov z autorské Předmluvy:

„Morava zaujímající na mapě … Byla také místem soutoku kulturních proudů přinášejících do země civilizační a kulturní podněty, které se tam spojovaly. Drahé kameny většinou doputovaly na Moravu cestami všemocného obchodu jako součást různých vzácných předmětů, nebo jako materiál pro domácí umělecké řemeslníky. … Představujeme naprosto jedinečný soubor předmětů, zhotovených z drahých kamenů nebo zdobených drahými kameny, které jsou uchovány na různých místech Moravy a Slezska. V knize jsou mnohdy poprvé odborně určeny, popsány, a zařazeny. ...“

Dílo přehledně mapuje duchovní i světské uměleckořemeslné památky: skulptury, nádoby, zbraně, kalichy, relikviáře, monstrance, mozaiky, bohoslužebná roucha, nábytek, šperky a mnohé jiné předměty, uložené v muzeích, galeriích, kostelích, klášterech, zámcích a hradech Moravy a Slezska, ve kterých se, ať již v broušené či přirozené podobě uplatnily přírodní drahé kameny, nebo jejich imitace. Jde o publikaci seznamující čtenáře v rovině gemologické, archeologické a historické s vývojem kamenářského a šperkařského umění v daném období, tedy od renesance po secesi. Lze jí označit za mistrně zpracovanou gemologicko-historickou učebnici.

Velký důraz věnoval autor vyhledávání a výběru s popisem jednotlivých popisně i na obrázcích presentovaných předmětů. S většinou se setkával v depozitních trezorech muzeí. U mnohých, nedokonale popsaných, musel identifikace drahých kamenů, přímo na studovaných předmětech.

Kniha se svou skladbou, obsahem i fotodokumentací zavděčí jak odborné, tak i široké čtenářské veřejnosti. Kniha má pevnou vazbu, rozměry 21 x 30 cm, text a fotografie (170 stran) jsou vytištěny na křídovém papíře, a navíc je do knihy vloženo CD s katalogovou částí obsahující text a galerii 308 vyobrazení. Je členěna do tří částí.V té úvodní jsou v několika dílčích kapitolách shrnuty hlavní poznatky z předchozích prací, popisující drahé kameny Moravy a Slezska v pravěku a středověku. Věnuje se i stručné historii vývoje opracování drahokamů, a přehledu používaných imitací drahých kamenů. Charakterizovány jsou zde hlavní výskyty drahokamových surovin Moravy, Slezska a Čech, včetně přehledu nejvýznamnějších světových.

V hlavní části se na 80 stranách věnuje autor drahým kamenům Moravy a Slezska, užívaným od renesance po secesi.

Třetí část upozorňuje na některé nejzajímavější předměty s drahými kameny na území Moravy a Slezska, vytvořené ve 20. a 21. století.

V závěru je anglické resumé, slovníček základních pojmů, dále seznam institucí a jejich zkratek a přehled použité literatury.

Významným doplňkem publikace je přiložené CD, které umožňuje detailně se věnovat studiu textu, ale v souboru označeném galerie jsou prezentovány nejen všechny fotografie z textu, ale i další doplňující fotografie, zobrazující exponáty z různých stran, nebo jejich detaily.

Pro svůj přínosný, kvalitní obsah, přehlednost, včetně celého jejího uměleckého ztvárnění, knihu určitě přivítají nejen všichni milovníci drahých kamenů, starožitníci, restaurátoři, šperkaři, ale i odborníci z humanitních oborů (historici, umělečtí historici, archeologové) či přírodovědci (geologové, mineralogové, gemmologové), a také milovníci krásných knih. Jen na doplnění, vzhledem k tomu že jde skutečně o mimořádnou publikaci nejen obsahem ale i grafickým zpracováním, byla nominována do soutěže o nejkrásnější knihu 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

Obrázky: 
Obálka Mrázek Drahé kameny Moravy a Slezska ...