Adolf Absolon

Zajímavou publikaci s tímto názvem vydal Kabinet české grafiky v roce 2014. Jde o bilancování grafika a malíře Ády Absolona, kterého si z mládí pamatujeme jako jeskyňáře, účastníka vulkanologické expedice do Ekvadoru a po promoci jako významného kvarterního a inžinýrského geologa. K jeho zajímavým průzkumným pracím patřilo studium silničních propadů a sklepních dutin v Kutné Hoře. Námětem publikace ale není jeho geologická minulost. Od mládí se Áda věnoval malování a kreslení a tomuto hobby zasvětil značnou část života.

Sám v úvodu publikace uvádí: „ Otevíráte knížku o mé výtvarné práci, o drobných olejomalbách, přírodovědných i beletristických ilustracích, o návrzích poštovních známek. Je to jak se říká výběr z celoživotního díla.“
Na celkem 141 stranách rozdělených, po úvodní části, do 11 kapitol ( Malování na starou skříň; Iluzivní krajiny; Krajiny podle skutečnosti; Zátiší; Ještě iluzivní krajiny; Triptychy; Velké obrazy; Ilustrace přírodovědné literatury; Ilustrace krásné literatury; Poštovní známky; Výstavy) je jen málo textu ale množství krásných obrázků.

Mne osobně zaujaly, kromě Ádových miniatur a návrhů známek, jeho ilustrace Jakešových přírodovědných publikací (Létavice a lunatici, Planeta země, Cesty za Hefaistem) a Turgeněvových Lovcových zápisků. S obrázky iluzivních i konkrétních krajin jsem se seznámil až prostřednictvím této publikace. Co se jeho známkové tvorby týče, připomenu nejhezčí známku roku 2007 „Karlův most 650 let od položení základního kamene“.

Dovoluji si publikaci připomenout a doporučit (poslední výtisky je ještě možno získat na adrese kabinet@fineart.cz) nejen proto že jde o publikaci hezkou a zajímavou, ale také proto, že příští rok oslaví Áda Absolon osmdesátiny (narodil se 14.7.1937). K výročí mu přeji vše hezké, hodně zdraví a sílu do další výtvarné činnosti.

Obrázky: 
Adolf Absolon
Adolf Absolon
Adolf Absolon