Insignie Přírodovědecké fakulty Karlovy university

Zajímavou akcí spojenou s oslavami 700 ti letého výročí od narození Karla IV, byla i Zlatá promoce absolventů Přírodovědecké fakulty. Měl jsem to štěstí, že jsem byl mezi těmi, kteří promovali před padesáti lety. Uplynulých padesát let od promoce v roce 1966 bylo pro většinu z nás celým produktivním živote, Zlatá promoce připomněla tu z roku 1966 a mně osobně i pozdější doktorskou v roce 1981 (obr. 1). Při projevech universitních zástupců byl člověk dojat.

Současně jsme si při té příležitosti mohli připomenout insignie Přírodovědecké fakulty Karlovy university. Na ty, protože jde o klenotnickou práci, bych rád čtenáře upozornil.
Česká univerzita měla na začátku 20. století dvanáct řádných profesorů, tři mimořádné
a šest soukromých docentů. Co do rozsahu a kvality byla česká přírodověda na úrovni jiných vysokoškolských pracovišť v Evropě. Z podnětu českých přírodovědců předložil profesorský sbor vládě již roku 1908 návrh, aby vznikla fakulta matematicko-přírodovědnou. Oddálení jejího vzniku přinesla 1. světová válka. Po vzniku samostatného Československa byla jednání obnovena, a ta umožnila zřízení samostatné Přírodovědecké fakulty vyhlášené 24. června 1920. Se vznikem Přírodovědecké fakulty vznikaly i její insignie. Jde o:

1) Řetěz děkana s medailí s poprsím G. Mendela s jeho jménem v opisu, na rubu je slunce s hvězdami a nápis In natura spes et veritas, jde zlacené stříbro, Autorem je O. Španiel (1936). Závěs medaile tvoří jednoduché obdélníkové články a kroužky, které se pravidelně střídají. Autory řetězu jsou O. Španiel a J. Benda (1935).

2) Nejvýznamnějšá insignií je Žezlo Přírodovědecké fakulty. Žezla pro jednotlivé fakulty se začala používat začátkem 15 století. To přírodovědecké fakulty pochází ale až z počátku 20. století. Obecně měla žezla význam při veřejných slavnostech, inauguracích, jmenování do universitních funkcí, udílení titulů a při výkonu právní moci nad členy akademické obce. Co se žezla Přírodovědecké fakulty týče, je poplatné secesi, návrh údajně vypracoval Alfons Mucha.

Současná délka žezla je 115,7 cm. V nejširší části hlavice žezlo měří 13,3 cm (15,1 cm včetně ametystů zasazených po bocích hlavice), hloubka hlavice je 2,5 cm.(obr. 2)

Dřík žezla je po celé délce členěn, profilován a ukončen kulovitou patkou. Směrem vzhůru se mírně rozšiřuje a je zdoben kanelováním. Nasedají na něj tři vyduté prstence a část zdobená ornamentem v podobě lotosových listů, motiv pokračuje i na dalším segmentu. Ve vrcholu každého ze čtyř listů je trojice kapkovitých ametystů. Dřík pokračuje čtyřmi zeleně dobarvenými chalcedony vsazenými doprostřed secesního rostlinného dekoru, který je v každé ze čtyř částí složen ze čtyř proti sobě posazených a spirálově stočených listů. Navazuje osmiboký kalichovitý článek zdobený obdélníky a trojúhelníky s vlnovitě profilovaným okrajem a na jeho vrcholu je zasazeno dvacet karneolů. Spojovací část připomíná tvarem kalich, jehož noha je osmihranná, ve spodní části zdobená čtyřmi granáty. Sloupek, na němž jsou umístěny oválné citríny, je zdoben diamantovou bosáží, nad ní kanelováním a na závěr opět diamantovou bosáží se čtyřmi lvími hlavami. Na sloupek nasedá segment připomínající číši kalichu. Ta je ve tvaru hranolu, přičemž na stěnách jsou umístěny ženské akty, na hranách pak sloupky s krychlovitými patkami a hlavicemi dekorovanými trojúhelníky. Koruna je zakončeného trojúhelníkem. V jeho spodní části je umístěn šroubek, jímž jsou spojeny dva hlavní díly žezla. Základna koruny je podepřena čtyřmi zlacenými listy, mezi nimiž jsou umístěny čtyři menší a dva větší ametysty. Samotná hlavice má tvar dvanáctiúhelníku. Po obvodu je zdobena dvěma velkými ametysty a a čtyřmi destičkami mechového achátu.

Líc hlavic tvoří na pravé straně secesní reliéf sedící ženy, která se levicí opírá o globus. U jejích nohou jsou tři knihy a křivule. Zpoza její postavy vyčnívá dalekohled, níže je umístěno prolamované zábradlí na pozadí s černou malbou Hradčan na modrobílé obloze. Vlevo je pak šest křišťálových intaglií, se znameními zvěrokruhu (jsou to: Lev, Rak, Váhy, Panna, Blíženci, Býk). Na rubu hlavice se nachází reliéf sovy stojící na knize, v pozadí vlevo s draperií a vpravo zábradlím. Nad ním je hvězdná obloha. Pět kruhových obrub po pravé straně rubu, ve kterých měly být původně zbývající znamení, jsou osazeny lapisem. Zakončení žezla je tvořeno třemi postavami – proti sobě skloněnými akty ženy a muže, mezi nimiž vychází zlacené slunce a nad nimi žezlo ukončuje postava dítěte.

Obr 1) promoční slib v roce 1981

Obr 2a) líc berly Přírodiovědecké fakulty KU

Obr 2b) rub berly Přírodovědecké fakulty KU

Obrázky: 
Insignie Přírodovědecké fakulty Karlovy university
Insignie Přírodovědecké fakulty Karlovy university
Insignie Přírodovědecké fakulty Karlovy university