Jak oslavují výročí narození císaře Karla IV v Kadani

Oslavy 700 výročí narození Karla IV probíhají na úrovni celostátní, universitní i regionální. Chtěl bych krátce upozornit na aktivity jednoho z regionálních muzeí. V rámci oslav plánuje představit občanům expozici tvořenou historickými dokumenty a vzorky získanými ze středoěké těžby v Ciboušově a Domašíně pro zajištění obkladů kaplí na Karlštejně a Pražském hradě a replikami intarsií z nalezeného materiálu. Připravená expozice si zaslouží pozornost, Měl jsem možnost exponáty vidět a ocenit během úvodní přednášky z cyklu věnovaném Karlu IV. Pracovníci muzea Petr Liebscher a Lukáš Gavenda si zaslouží pochvalu a jejich expozice i přednáškový cyklus pozornost návštěvníků. Ostatně to, že mají zdejší obyvatelé o historii svého kraje zájem, prokázala i návštěvnost úvodní přednášky.

23. dubna 2016 od 17 hodin zde pod názvem Drahokamy pro císaře, promluvil - RNDr. František Skřivánek o svých výzkumech z osmdesátých let minulého století, kdy bylo podrobným mineralogickým výzkumem prokázáno, že zdejší jaspis-ametystová žílovina byla použitá ve 14. století na obklady kaplí sv. Kříže, sv. Kateřiny a sv. Václava na Karlštejně a Pražském hradě. Ciboušovský vrch, kde byla jaspis-ametystová žílovina těžena se stal Národní přírodní památkou. Zdejší kameny byly používány i v italských městských státech. Je dokonce možné že to byli právě italšětí prospektoři, kteří zdejší ložisko někdy na přelomu 13. a 14. století objevili, stejně jako i řadu dalších nalezišt v podkrušnohoří i podkrkonoší. Patrně díky husitským válkám se na zdejší těžbu ozdobných kamenů zapomnělo. Až v 80tých letech minulého století si podobnosti obkladů na Karlštejně s jaspis-ametystovou žílovinou všiml sběratel Petr Machek. Své zjištění publikoval a s materiálem seznámil Ústav památkové péče. Ke studiu se tak dostali odborníci pod vedením dr. Skřivánka a ti ověřili že jde skutečně o autentický materiál. Velkou zásluhu na tom měl prof. Jiří Bauer. Sběrů z Ciboušova bylo využito i pro rekonstrukci karlštejnských obkladů a náhradu ztracených kamenných desek. Souvislost krušnohorských jaspisů a ametystů z Ciboušova a Domašína s významnými kaplemi doby Karla IV. Byla jednoznačně prokázána.
Mezi padesáti návštěvníky kteří před přednáškou ocenili novodobé repliky intarsií, byl krátce i Petr Machek a další sběratelé, pamětníci průzkumných prací. Zajímavá proto byla i diskuze. Všichni se shodli na tom, že by bylo žádoucí dovědět se kde byl vytěžený materiál zpracováván, tj. řezán a broušen. Pozůstatky by měly být v korytech větších potoků, případně Ohře. Archeologický průzkum v tomto směru zatím realizován nebyl. Téma by ale mohlo zaujmout pedagogy a studenty Ústecké university, v rámci magisterského studia by se podobný průzkum možná realizovat dal.
Na tomto místě si aktivní Kadaňští muzejníci zaslouží připomenout i další akce věnované Karlu IV:
7. května 2016 od 19 h. - Svým nástupcům - Scénické čtení z Vlastního životopisu Karla IV. Pořad připravilo Městské muzeum v Kadani ve spolupráci s Divadlem Navenek.
21. května 2016 - PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.: Říše, církev a duchovní svět doby Karla IV. 
Církevní a říšská politika, zbožnost i vzdělanost za časů Karla IV.
10. září 2016 - prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.: Karel IV. a Itálie 
Vztah Karla IV. k jižní části jeho říše ve svědectví dobových kronik. První zkušenosti se správou severoitalských měst i pozdější dvojí korunovační jízda do Říma.
Věřím, že oslavy 700 výročí narození Karla IV proběhnou v Kadani důstojně a budou středem zájmu obyvatel města i šišího okolí.

Obrázky: 
část exponátů pro výstavu
Jak oslavují výročí narození císaře Karla IV v Kadani
replika intarsie z ciboušovského jaspisu