Vzpomínka na profesora Zdeňka Johana

13. února 2016 nás opustil RNDr. Zdeněk Johan, DrSc. Rodák z Lomnice nad Popelkou se narodil 18. listopadu 1935. V letech 1953–1958 vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně pracoval jako mineralog na dalších odborných pracovištích. V roce 1964 získal titul doktora přírodních věd a téhož roku získal vědecký titul kandidáta věd. Dva roky pracoval jako geolog a mineralog v Tunisu. Po návratu v letech 1965 až 1968 byl zaměstnán jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV v Praze. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa se nevrátil z vědecké stáže z Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) v Orléans. V letech 1989 až 1997 byl vědeckým ředitelem této instituce. Ve funkci ředitele působil i ve Výzkumném centru syntézy a chemie minerálů v Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Během své vědecké dráhy získal řadu významných ocenění za vědecké práce  z mineralogie a geologie, popsal 33 nových minerálů. Byl členem mnoha akademií a byl poctěn několika čestnými doktoráty, tituly i francouzským státním vyznamenáním (Chevalier de l’Ordre national de Mérite, Officier des Palmes Académiques). V posledních letech se, ve své nové vlasti Francii, úspěšně věnoval jako zastupitel i komunální politice. Zemřel po těžké nemoci krátce po dovršení 80 ti let 13. února 2016.
Do rodného města se opakovaně vracel. Místní sběratelé s úctou vzpomínají na jeho přednášky a jeho účasti na místních mineralogických výstavách a váží si jeho mineralogických rad. .

Na přiložené fotografii hovoří prof. RNDr. Zdeněk Johan (nalevo) s RNDr. Lubošem Hromádkou
(L.H. a I.T.)

Obrázky: 
prof Johan a dr Hromádko