Velká inspirující výstava - Da Vinci

S bombastickým označením Velká inspirující výstava, po shlédnutí souhlasím. Zaujaly mne nejen jednotlivé vystavené exponáty, reprodukce i modely, ale i filmová produkce ve velkém sále chátrajícího paláce Lucerna. Organizátorem této zajímavé výstavy, která je putovní, je australská společnost Grande Exhibitions se sídlem v Melbourne, kterou založil Bruce Peterson. Cílem společnosti bylo seznámit návštěvníky s průřezem života a díla Leonarda da Vinci. Hlavní důraz je věnován kodexům, poznámkám s náčrty, nápady a návrhy technických řešení, kterými Leonardo o 400 let předstihl svou dobu. Australané dle nákresů sestavili funkční modely od padáku (ten dokonce ověřili seskokem z balonu – viz film který je součástí výstavy), a létajícího stroje, přes obří luk, jednoduchý most, tank, využití ozubených kol a dalších nápadů pro hydraulické stroje, optiku, ale i hudební nástroje a optické přístroje. Vše je podchyceno ve 48 stránkovém, z angličtiny dobře přeloženém, tištěném průvodci s kvalitními fotografiemi. Rozsah této zajímavé výstavy nelze popsat několika slovy, věřím ale že každého kdo jí navštíví expozice zaujme.
Upozornit na celou šířku vystavovaných exponátů lze jmenováním jednotlivých kapitol průvodce.
O Leonardovi da Vinci - Život a doba – Kodexy – Vynálezy strojů – Otec letectví – Vojenská technika – Fyzika a mechanika – Civilní stroje – Ideální město – Hydraulické a vodní stroje – Optika – Hudební nástroje a přístroje na měření času _ Vitruviálský člověk – Anatomické kresby - Renesanční umění – Pozdní večeře -Bitva u Anghiari – Sochař – Hloubka da Vinciho citátů.
Díky zpracování kodexů (poznámkových sešitů ze kterých byla větší část objevena a zpracována v posledních deseti letech) byly sestaveny funkční modely navrhovaných vynálezů. Díky tomu se ukazuje že hlavní náplní da Vinciho života bylo poznávat vše kolem sebe a vynalézat. Do jeho objevných prací patří i jeho kresby orgánů které dělal na základě pitvání mrtvol. Poznáním proporcí postavy je jeho kreba Vitruviánského člověka.
V každém případě doporučuji výstavu ( potrvá ještě do 28. srpna) navštívit, podívat se na film, který je její součástí a nelitovat při tom ani 250,- Kč za průvodce.

Obrázky: 
vstupní panel
model obřího luku
reprodukce některých obrazů
Velká inspirující výstava - Da Vinci
kresby - studie lidského těla
pozvánka na výstavu