PF 2015

Vše hezké, pohodu a pracovní úspěchy přeji. Při té příležitosti se zmíním o jednom kalendáři který mne zaujal. V posledních měsících roku 2014 nabízela TV řadu upoutávek na kalendáře roku 2015, ta reklama mne neupoutala, spíš naopak. Většinou se z těchto účelových kalendářů neosobně usmívají herečky, modelky či zpěváci, a cílem nabídky je získat peníze pro nejpodivnější agentury. Přiznám se, že osobně o takové kalendáře, ani reklamu nemám zájem. To už jsou mi mnohem milejší záběry s přítodními scenériemi nebo architekturou, kterým se ale už taková reklama nedělá. Díky tomu tyto kalendáře slouží jen svému účelu. Upozorňují na to jak během roku postupně mizí den za dnem v propadlišti dějin. Ale zpět k tématu.

Já si na tomto místě dovolím upozornit na jeden podnikový kalendář který mne zaujal. Na nic si nehraje a dokáže zaujmout nejen svým námětem ale i grafickým zpracováním. Rád jej budu mít ve své pracovně aby mi odměřoval čas. Jde o kalendář družstva umělecké výroby Granát v Turnově. Podnikové granátnické kalendáře byly v posledních deseti letech vždy vkusné, ale nevybočovaly z průměru. Velmi dobrý nápad měli letos zdejší pracovníci expedice a výtvarníci – realizátoři. Efektu dosáhli kombinací černobílých historických fotografií těžby a zpracování granátů s moderními barevnými fotografiemi šperků. Výsledek pokládám za velmi zdařilý a proto na něj upozorňuji. Rozměr kalendáře přesahuje možnosti mého skeneru. Udělal jsem alespoň fotografie, která vás provede prvními čtyřmi měsíci roku 2015 a zároveň si budete moci udělat obrázek o tom jak staří prospektoři těžili, v Českém středohoří v širším okolí Podsedic, spodním podmolem „křehoť“ obohacenou granáty. Na dalším obrázku s březnem a dubnem uvidíte historické proplachování a získávání koncentrátu v sítových sazečkách.

Obrázky: 
leden a únor
březen a duben