Turnovský seminář Dekorační kameny

Při příležitosti výstavy Dekorační kameny, zorganizovalo Muzeum Českého ráje v Turnově i seminář věnovaný této problematice. Seminář proběhl 17. dubna 2014 od 10 hodin v badatelské místnosti muzea. Zájemci vyslechli celkem šest referátů. Jednání zahájil muzejní mineralog a zároveň ředitel Geoparku Český ráj RNDr. Tomáš Řídkošil.

Úvodní přednáška Barbory Dudíkové z Geologické služby Praha – České dekorační kameny a jejich využití, seznámila účastníky s českými dekoračními materiály od magmatitů, přes sedimenty až po metamorfika. Jmenován byl např Peceradský gabrodiorit, nebo Teletínský křemitý diorit, ze sedimentů sochařské pískovce, vápence a travertiny, metamorfika jsou zastoupeny mramory a granulity. Smutným zjištěním je, že většina tuzemských surovin se již nedobývá, levněji totiž vychází dovoz ze zahraničí.
Profesor Zdeněk Kukal nazval svůj referát Z čeho a na čem stojí – kámen na kameni. Hovořil o materiálech které byly použity na stavbu hradů a zámků, i o tom kde vlastně tyto stavby stojí.
Ivan Turnovec krátce doplnil úvodní přednášku ukázkami ozdobných kamenů použitých ve 14.století k inkrustačním ozdobám interiérů kaplí sv. Kříže na Karlštejně a sv. Václava na pražském hradě. Ve svém referátu Měděnecký skarn jako dekorační kámen, přítomné potom seznámil s krásou metamorfovaných hornin ze skarnového ložiska Měděnec. S ukončenou těžbou jsou měděnecké skarny hůře dostupné.
Drahomíra Březinová promluvila na téma Ušlechtilý kámen ve funerální tvorbě Jana Kotěry. Hřbitovní kameny jsou ukázkou našeho nerostného bohatství. I zde se ale ukazuje, že tuzemské materiály jsou nahražovány dovozem a bohužel co je smutným zjištěním, čím dále dochází k vandalskému poškození náhrobků a krádežím kovových částí.
Ivana Švábenická přednášela na téma Vápnité nanofosilie v podkladových vrstvách maleb středověkých mistrů. Studovala pzorky podkladových vrstev středověkých kostelních obrazů. Dokázala, že používána byly křída z severomořských přímořských útesů.
Tomáš Řídkošil nazval svou závěrečnou přednášku Šeříkový kámen. Vzpomněl na tříměsíční expedici věnovanou čaroitu, které se zúčastnil. Popsal úložné poměry, minerální složení i texturní variety tohoto zajímavého šperkového materiálu.
Seminář splnil svůj účel. Zájemci se dověděli řadu zajímavých informací o českých a moravských dekoračních materiálech i, v jednom případě, o tom čím si ve středověku „gypsovali“ svá plátna církevní malíři, a také o jedinečném šperkovém kamenu čaroutu, který zatím pochází pouze z jediného výskytu v Rusku.
Po ukončení jednání pozval Řidkošil účastníky ke komentované prohlídce výstavy Dekorační materiály. Výstava bude končit v červnu. Lze jí doporučit zájemcům.

Obrázky: 
profesor Zdeněk Kukal během své přednášky
Řidkošil přednáší o čaroitu