Zajímavá výstava v Turnovském muzeu

Turnov je bezesporu centrem naší šperkové výroby. Mezi výrazné zlatníky s klenotnickou zručností patří mistr uměleckých řemesel Jiří Urban. Vyučil se v družstvu Granát, kde po praxi ve výrobě patřil mezi nejlepší vzorkaře. V roce 1992 se osamostatnil. Turnovské muzeum Českého ráje spolu s ním v letošním roce 2014, uspořádalo výstavu jeho prací k jeho 60. narozeninám. Při té příležitosti byly zapůjčeny i unikátní kopie středověkých klenotů. To bylo umožněno jen na krátkou dobu a proto výstava skončí 31. března.

Její vernisáž proběhla 6.3. Vystaveny jsou práce zlatnické v podobě šperků a objektů, ale i repliky darů pro papeže Jana Pavla II a britskou královnu. Urbanovu práci přiblížil v úvodním projevu PhDr. Miroslav Cogan. Upozornil i na to že zapůjčena je i kopie koruny císařů Sv. Říše římské a kopie sedlecké monstrance. K výstavě a Urbanovým šedesátinám byl vydán i hezký netradiční katalog s množstvím barevných fotografií. Lze jej získat v turnovském muzeu. V obrazové příloze jsou i některé ze stránek katalogu na ukázku.

Výstavu doporučuji nejen zpracovatelům šperků a výrobků z drahých kovů, ale i široké veřejnosti. Jde o unikátní kolekci, která patrně již kompletní ve stejném složení nebude k dispozici.
Na stažení přikládám pár obrázků z výstavy, doplněnou několika ukázkami jím vyrobených šperků v jejich kompozici využívá přírodních tvarů ozdobných kamenů.

Přiložené soubory: 
Obrázky: 
Zajímavá výstava v Turnovském muzeu