670. výročí položení základního kamene svatovítské katedrály

Při té příležitosti byla v pražském Arcibiskupském paláci 22. listopadu 2013 představena nová umělecká díla (kalich a patena), určené pro svatovítskou katedrálu byly vytvořeny z podnětu pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, stanou se součástí katedrálního pokladu.
Na klenotech církev určitě nešetří. Jedná se o reminiscenci na kalich sv. Vojtěcha nacházející se dnes v Polsku, kterou vyrobil zlatník Pavel Šrytr, absolvent uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Tyto jeho nové výrobky, které obohatí katedrální poklad, nejsou pro něho úplnou novinkou. Navazují na jeho předchozí práce pro církev. Vyrobil např. mešní soupravu a evangeliář pro katedrálu sv. Ducha v Hradci Králové, nebo onyxový pektorál s ostatky českých patronů dar českých ženských řeholních kongregací kardinálu Dukovi.

Nový kalich je vyroben ze stříbra a jeho kupu kryje plášť z pákistánského onyxu zdobený červenými almandíny. Ořech kalichu tvoří fylit nalezený na vrcholu Sněžky. Oba kameny byly zpracovány v dílně brusiče Jakuba Vorla v Roztokách u Jilemnice. Nohu kalichu zdobí zmenšenina kopie Palladia země české, jehož korunka je osázena českými granáty. Podle tiskové zprávy Arcibiskupství pražského se tím symbolicky propojuje tradice svatovojtěšská s tradicí svatováclavskou a cyrilometodějskou. Podle barokních legend totiž darovala staroboleslavský reliéf sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho dostala od sv. Metoděje při svém křtu.
Stříbrná patena, miska používaná při slavení eucharistie, je na povrchu ozdobena emailem ve tvaru symbolického katedrálního kříže. Ten má vyjadřovat úctu ke čtyřem patronům naší země (sv. Vítu, sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Zikmundu). Emailové hrany kříže jsou doplněny vybroušenými almandíny.
Velikost celé mešní soupravy je přizpůsobena jejímu použití v katedrále, jednotlivé díly jsou větší a dražší než bývá zvykem. Nové umělecké dílo obohatí katedrální poklad, římsko-katolická církev očekávající restituce, šetřit nemusí. V současné době má Šrytr další církevní zakázky, pracuje na několika ozdobných schránkách pro ostatky blahoslaveného Jana Pavla II.
Svatovítský poklad, jehož součástí se obě umělecká díla stanou, patří mezi nejvýznamnější umělecké sbírky u nás. Nad ostatní vyniká už svým stářím, neboť jeho počátky spadají až do doby knížete Václava. Vedle hodnoty umělecké a hodnoty použitých materiálů je nanejvýš významná i liturgická hodnota. Mezi nejvýznamnější artefakty patří část zbroje sv. Václava z 9. století či svatoštěpánský meč s vyřezávanou rukojetí, korunovační ostatkový kříž ozdobený vzácnými antickými a raně středověkými kamejemi a mnoho dalších klenotů nevyčíslitelné hodnoty. Dnes jde o více jak čtyřista položek. Jejich katalog sestavil biskup Antonín Podlaha na počátku dvacátého století. Zatím není zcela jasno komu katedrála a všechny poklady s ní spojené patří, užívá jí církev i když jde o část pražského hradu a české státnosti.

Obrázky: 
Šritruv kalich pro svatovítské bohoslužby