Základy gemologie

V pátek 18. října ve 14,30 hod byla v galerii Granát v Turnově na náměstí Českého ráje představena zajímavá publikace ZÁKLADY GEMOLOGIE.
Příručka je věnovaná historii, metodikám určování, opracování a oceňování šperkových materiálů.

Rozsah 110 str. textu a CD s dalšími texty a obrázky. Hlavní kapitoly: Historie a výzkum šperkových kamenů; Praktická gemologie; Označování šperkových kamenů; Druhy surovin; Broušení kamenů; Určování kamenů; Hodnocení kvality šperkových výbrusů; Gemologická expertní činnost; Použitá a doporučená literatura.
Textové přílohy: Syntetické šperkové korundy; Historie smaragdových syntéz; Zlato a jeho vlastnosti; Stříbro; Určování ryzosti; Barva jako identifikační znak; Jak používat Chelzea filtr.

Elektronické přílohy na CD - ilustrační snímky historického použití ozdobných kamenů, šperkových kamenů a kamenových šperků a doplňující texty v pdf.

Publikace se základními informacemi o gemologii a metodikách tohoto oboru, může posloužit mineralogům, zpracovatelům kamenů (brusičům i šperkařům), obchodníkům, ale i laickým zájemcům o šperky, šperkové kameny a další ozdobné materiály. Bude k dispozici v galerii Granát, nebo jí lze objednat na adrese ivan@turnovec.cz.