Ivan Mrázek – Drahé kameny starověkých civilizací

Do prodeje se dostává nová kniha Ivana Mrázka – Drahé kameny starověkých civilizací (Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně). Jde o dílo, které potěší nejen odborníky, ale i laiky, a to především zájemce o mineralogii, archeologii, starověké civilizace, historii obecně, šperky, umělecké předměty, ale i jen příznivce krásna (sama kniha je malé umělecké dílo). Je to kniha odborná, populární, ale i dárková – reprezentativní. Je to také vlastně učebnice dějin jako takových i dějin drahých kamenů (včetně historie jejich vyhledávání, těžby, obchodu a zpracování). Na 382 stranách, 332 fotografiích a 50 ilustracích se před námi odvíjí, díky drahým kamenům, život a problémy Mezopotámie, civilizace Harappa, starověké Číny, starověkého Egypta, krétsko-mykénské civilizace, antiky, Mezoameriky a Střední Ameriky, jakož i andských kultur.

Všechny dostupné nálezy jsou v knize dokumentovány výstižnými kresbami a často unikátními barevnými fotografiemi. Zdroje získaných archeologických nálezů i starověká naleziště drahých kamenů vymezují přehledné mapy (14). Sumarizaci drahých kamenů v jednotlivých starověkých civilizacích doplňují ilustrační tabulky (11). Nechybí ani slovníček základních pojmů.
Čtivým textem, a precizními obrazovými přílohami, jsme v této knize přímo vtaženi do doby, o které toho dodnes ještě není mnoho známo. Do doby, kterou postupně poznáváme především díky systematickému výzkumu archeologů, ale i náhodným nálezům – artefaktům z drahých kamenů. Kamenům, které již od nepaměti jsou symbolem krásy, vzácnosti, tajemna, ale i bohatství a někdy také zla. Obdiv patří uměleckým solitérům (plastiky, nádoby, pečetítka, náhrdelníky, závěsky, čelenky, prsteny, kameje, skarabové aj.), které bezprostředně dokumentují nápaditost a zručnost tehdejších uměleckých mistrů.
Drahé kameny jsou v knize vnímány v tom nejširším slova smyslu, tj. nejenom jako minerály, ale i atraktivní horniny či vybrané organogenní suroviny.
Je to v současnosti nejobsáhlejší encyklopedie zpracovávající drahé kameny starověkých civilizací jak u nás, tak na zahraničním trhu. Kniha však nevznikala jednoduše. Vytvářela se několik desetiletí. Autor totiž značnou část popisovaných oblastí sám postupně navštívil, prošel také zásadní světová muzea (která mají ve svých sbírkách ty nejzajímavější exempláře z daných období), prostudoval i širokou plejádu příslušné literatury (viz přílohy). To vše se bezprostředně odráží i v autentičnosti výsledného díla.
Knihu lze každému milovníkovi krásna, historie a drahých kamenů určitě doporučit.

Luboš Rejl, Brno

Obrázky: 
přebal knihy