PERLY monografie W. Lapota

Poslední monografie významného polského gemologa Wlodzimirza Lapota, která byla vydána v edici Informator jubilera, je věnována perlám. Jde o doplněné a modernizované vydání starší práce z roku 2005. Na 190 stranách seznamuje autor čtenáře s problematikou perel a perleti. V úvodní části popisuje všechny druhy vodních živočichů, kteří produkují šperkařsky využitelnou perleť. Jde totiž nejen o mořské a sladkovodní měkkýše, ale i o hlavonožce. Uvádí jejich hlavní výskyty a připomíná i to, že existují i perletě fosilní.

Dále se věnuje i strukturně-mineralogické stavbě perleťové hmoty, a popisuje, na základě vlastního výzkumu, vznik perleťového efektu.
Uvádí členění a kompletní označení perel dle CIBJO (pro zpracovatele perel jde o kapitolu zvláště důležitou. Připomíná i biokonkrece, které se perlám podobají, ale vznikají trochu odlišným vysrážením organismy, často jde o operculum (víčko) např. slimáků mořských (Turbo petholatus) a zczd perel se liší svým povrchovým optickým efektem.
Samostatná kapitola je věnována i imitacím perel. Jde převážně o imitace skleněné, brousili se ale i ze schránek měkkýšů, zubů a dokonce i některých opálů. Další kapitola popisuje metody úpravy povrchu perel, např speciální facetování) a jejich barevnosti.
Rozsáhlá část publikace je věnována identifikaci a rozlišení původu (přírodní, pěstované, imitace, mořské a sladkovodní). Popisováno je rozlišení tvaru, hodnocení barvy a také celkové oceňování.
c závěrečné části publikace jsou připomenuty šperky perlami zdobené a jako premie je uveden postup vazby perlových šňůr, doplněný instruktážními obrázky.
Knihu s množstvím ilustračních fotografií grafů a tabulek vydala LabGem v Sosnowci v roce 2012. Lze jí doporučit šperkařům i všem výrobcům i zájemcům o šperky s přírodními materiály. Domnívám se, že není na škodu uvést ještě pár slov o autorovi publikace a jeho starších knihách.
Doc. Dr. Wladzimier Lapot je pedagogem na fakultě Nauk o Ziemi Universitu Slaskieho, patří k předním evropským gemologům a řídí Laboratorium Gemmologiczne Uniwersitu Slaskiego. Gemologií se zabývá již řadu let. Z jeho publikací stojí za zmínku i některé starčí: Gemmologia szczególova – vademecum (2000); Optyka krysztalóv dla geologów i gemmologów (2004); Koralovce jubilerskie (2006); Syntetycze diamenty jubilerskie (2007).

obrázek:
1) Titulní strana publikace PERLY