Bude Slovensko těžit zlato?

V oblasti stratovulkánu Javorie byly ve druhé polovině minulého století zjištěny geologickým průzkumem první indicie porfyrové mineralizace s přítomností zlata. Společnost Emed Slovakia navázala na strarší průzkumné práce a v letech 2006 – 2008 zde realizovala detailní geochemický průzkum, kterým ověřila půdní anomálii s obsahem nad 100 ppb Au. Ukázal se rozsah 300 x 350 m.
Bylo prověřeno že ložisko Detva (Biely vrch) je typickým příkladem Au výskytu porfyrového typu. Po ověření hloubkového rozsahu mineralizace byla lokalizována ekonomicky zajímavá ložisková akumulace. Vyčísleno bylo 31,5 megatun zlaté rudy s obsahem 0,792 g/t a až 106 megatun s obsahem 0,51 g/t, do hloubky 400 m od povrchu. V roce 2011 se vrty ověřilo další hloubkové pokračování až do hloubky 800 m.

Ložisko Biely vrch je ve středoslovenských neovulkanitech na SV okraji stratovulkánu Javorie, naléza se na západní hranici intruzivního tělesa obsahujícího obrovské xenolity hercynského podloží (alterované granodiority a tonality, alterované a obohacené o zlato, s obsahy kolem 1-3 g/t).
Charakteristická je také přítomnost brekcií v kontaktní zóně s andesitem. Vymezeny byly minimálně čtyři generace brekcií (jde o cca 5O% objemu ložiska). Mineralizace je součástí dvou alterací a to vysokoteplotní K metasomatózou, která se s hloubkou mění na Ca-Na metasomatózu. Přítomen je křemenný žilník, který je hlavním indikátorem mineralizace. Zlato je jediným ekonomicky využitelným minerálem na ložisku. Vystupuje ve formě mikroskopických agregátů. Viditelné zlato je velmi vzácné, zjištěno bylo pouze v jediném vzorku z hloubky 394,3 m.
Ložisko zlata Detva – Biely vrch je prvním ověřeným ložiskem zlatoporfyrové mineralizace na Slovensku. Zásoby o objemu 31,5 megatun jej řadí mezi největší ekonomicky využitelná ložiska zlata ve střední Evropě. Těžba by byla rentabilní při ceně 800 USD/oz. Výtěžnost se předpokládá 80%. Je tedy otázkou, zda se k těžbě tohoto zajímavého slovenského ložiska přistoupí. Těžbou by bylo možno získat cca 20 tun zlata. Podle ekonomické rozvahy by těžba zajistila 150 až 200 pracovních míst a příjmy státu z daní a odvodů po dobu životnosti ložiska by dosáhly cca 150 – 200 milionů EUR