Gemologický spravodajca

Zajímavé informace o šperkových kamenech, dalších ozdobných materiálech, drahých kovech a výrobě šperků, naleznou zájemci v časopise, který byl vydáván v letech 2006 - 2010 v Nitře Přírodovědeckou fakultou University Konstantina Filozofa. Od roku 2011 je časopis vydáván v elektronické podobě a lze si jej stáhnout na adrese http://ukf.sk
V příloze je ke stažení jeden Spravodajca věnovaný identifikaci šperkových kamenů. Informace mohou být pro sběratele, šperkaře i mineralogy zajímavé a užitečné. V případě zájmu si lze jednotlivá čísla SPRAVODAJCE v elektronické podobě vyžádat na adrese itu@quick.cz.