Barva jako identifikační znak (Chelsea filtr)

Barva minerálu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, že povrch jakéhokoli objektu, má barvu světla které odráží. To závisí na složení spektra dopadajícího světla a na tom, které složky spektra tohoto světla povrch odráží a které pohlcuje, a s jakou intenzitou. Stejně tak záleží na úhlu pozorování objektu. Filtry pro separaci barev zcela pohlcují určité barvy, a s jejich pomocí lze vymezit jednotlivé barevné složky. Ukázalo se, že to může pomoci při identifikaci určitých typů barevných látek.

"Chelsea filtr“ byl původně vyvinutý společností a Payne Anderson v roce 1934 ve spolupráci s gemmology z Chelsea College pro vědu a techniku. Filtr je určen k přenosu pouze pro tmavě červená a žluto-zelené světlo (pro červené vlnové délky kolem 690 nanometrů a žluto-zelené kolem 570 nanometrů). Původně sloužil k rozlišení přírodního smaragdu od jeho imitací (tehdy hlavně skla, turmalínu a olivínu). Rozlišení přírodního smaragdu od jeho imitací je možné proto, že chrom s obsahem železa a vanadu ve smaragdu emituje při osvětlení bílým světlem červené fluorescence. U imitací k tomu nedochází. Při studiu Chelzea lupou mají smaragdy růžové až červené odstíny, zatím co sklo či olivín zůstávají zelené.
Následně bylo zjištěno, že Chelsea filtr je schopen též rozlišit modrou barvu, kterou si zachovává přírodní akvamarín a modrý topaz, a odlišit tyto od syntetických spinelů, které na rozdíl od přírodních vyzařují pod bílým světlem červené fluorescence.
Mnohé drahokamy určí změna barvy při pohledu přes Chelsea barevný filtr. Změna pomůže rozlišit rubín od syntetických náhražek; smaragd a akvamarín od syntéz spinelových. Také rozliší modré kobaltové sklo a modrý syntetický spinel od přírodních modrých kamenů.

Jak používat Chelsea FILTR
Držte filtr cca 4 cm od očí. Osvětlete kamen silnou žárovku nebo baterkou. Kámen může jevit změnu barvy. Filtr musí být v blízkosti oka, ale není nutné držet filtr poblíž kamene, a tak i položky ve vitríně mohou být přezkoumány, pokud jsou osvětleny dostatečně silným zdrojem světla.
Bílé světlo se skládá ze všech barev duhového (spektra): červená, žlutá, zelená, modrá. Barvy jsou známy technicky, jak vlnové délky světla. A přírodní drahokam bude absorbovat jen některé vlnové délky, ostatní, části bílého světla umožní aby se dosáhlo na první pohled zdání jiné barvy. Smaragd pohlcuje téměř všechny žluté a zelené vlnové délky. Chelsea filtr je také odfiltrovává. Vzhledem k tomu, že žlutá a zelená je absorbována také smaragdem prochází filtrem pouze červená. U přírodního smaragdu se změní zelená na červenou barvu, jiné kameny zůstávají zelené. Jas červené, závisí na množství chromu přítomném v kameni. Ve většině zelených kamenů není žádný chrom. V přírodních smaragdech je chrom přítomen v malém množství, zatím co v syntetických smaragdech je chrom ve velkém množství. Proto se sklo, olivín, safír a další, jeví přes filtr zelené, zatím co většina přírodních smaragdů se jeví červená (od temně červené až po zářivě červenou). U syntetických smaragdů se často objeví velice intensivní červená barva. Nutno upozornit, že některé moderní syntetické smaragdy se zobrazují pouze temně červené a zase u některých přírodních smaragdů se neobjevuje červená barva vůbec. Chelsea filtr, nám sice umožní označit, které kameny mohou být smaragdem, ale nebude dávat jednoznačné výsledky. Nicméně je to užitečný pomocník i pro testování jiných drahých kamenů.
Přírodní zelené kameny zůstanou zelené i přes filtr: (enstatit, sklo, peridot, safír, turmalín). Jiné barvu při pohledu přes filtr změní: alexandrit je červený v umělém světle, světlejší pak za denního světla. Zirkon načervenalý, démantoid načervenalý, akvamarin má kalnou šedozelenou barvu. Syntetický korund, který vypadá jako alexandrit, se bude jevit stejně červený přes filtr jak při umělém, tak i denním světle. Červené granáty a skla se objeví tmavě červené přes filtr.
Žádný tester není na "100% spolehlivý", to je třeba si stále uvědomovat. Chelsea Filtr detekuje přítomnost chromu a kobaltu. Rozsah barvy a její změny, závisí na množství chromu nebo kobaltu, který je v minerálu přítomen. Pro jednoznačnou identifikaci musíme využít kombinaci více metod. Pomoci mohou i další speciální filtry s těmi se seznámíme příště.