Bilancování roku 2008 - Slovenský obsidiánový šperk

Na konci roku je vždy doba bilancování. Dovoluji si proto připomenout to co pokládám za významné. Tím byla soutěž Slovenský obsidiánový šperk, kterou vyhlásila UKF v Nitře. O důvodech proč byla soutěž vyhlášena si můžete přečíst v článku Bude mít Slovensko horninový symbol?. Stejně tak i o jejím vyhodnocení, ke kterému došlo na konci měsíce listopadu, viz článek Súťaž Slovenský obsidiánový šperk. K dispozici zatím nebyly, s několika výjimkami v denním tisku a časopise Eva, pro veřejnost fotografie stříbrných obsidiánových šperků. Šperků které by měly, ať těchto stránkách už v předložené podobě, nebo ve formě jejich aplikací, obohatit sortiment tuzemských slovenských šperků. Věřím, že časem se to snad podaří. Upozornění na slovenský kámen a jeho šperkové využití je bezesporu záslužným činem roku 2008. Ale zpět k tématu. Na webovém albu si nyní fotografie většiny soutěžních šperků můžete prohlédnout. Ty zbývající časem doplníme, a přidáme k nim i fotodokumentaci návrhů, které tvořily jednu ze soutěžních kategorií. Jinak není co dodávat. Pozornost si zaslouží všechny práce a poděkování pak všichni kdo se o soutěž zasloužili - pracovníci Fakulty prierodných vied UKF a všichni účastníci soutěže.