Problematika finančního oceňování drahých a ozdobných kamenů

V návaznosti na problematiku "investičních kamenů" doplňuji pár obecných slov o finančním oceňování šperkových kamenů. Finanční oceňování drahých a ozdobných kamenů má několik aspektů a může být velmi problematické. Definice hodnoty drahého kamene v podstatě neexistuje. Vzácnost výskytu v přírodě je jen jedním z faktorů ovlivňujících cenu.

Ostatně rozdílnou cenu bude mít kámen neopracovaný a kámen vybroušený, či dokonce již zasazený do šperku. V případě suroviny se do ceny promítají náklady na její získání a na dopravu k civilizaci. Získat kvalitní safírovou surovinu pro broušení nákupem v některém z drahokamových obchodních center Evropy, Asie, nebo Ameriky, znamená zaplatit více než tisícinásobek ceny za kterou stejný materiál dostanete od prospektora v Austrálii, Laosu či Thajsku.
Podobná situace je i u ostatních druhů surovin. Svou roli sehrává také móda. Módní trendy oblékání se šperkovou výrobou souvisí. Obliba barevných kamenů je závislá na barvách látek preferovaných módními tvůrci. Střídání zájmu o kameny červené, modré, zelené, žluté či jiné, se projevuje v cenách surovin i vybroušených kamenů. Podíl kvality výbrusu na tvorbě ceny vybroušeného kamene je podobný jako u diamantu tedy cca 10 %. Ovšem zhodnocení suroviny broušením znamená obecně desateronásobek. Konečným kriteriem cenu ovlivňujícím je, jako u každého zboží, poměr mezi nabídkou a poptávkou.
Stejný materiál může mít rozdílnou cenu nejen v různých obchodech (myšleno jako exkluzivita výrobních značek), ale i částech světa. Záleží na tom, jak si který stát považuje svého národního bohatství. S tím souvisí i některé obchodní názvy: dubnický opál, český granát, aztécký tyrkys, kapský rubín atd.
Pyrop z Českého středohoří, coby český granát, je hodnocen výrazně více, než pyropy a pyroalmandiny pocházející z jiných částí světa, i když vzhledově se, pokud jsou proti sobě porovnávány jen jednotlivé krystaly, prakticky neliší.
Se vzrůstajícím zájmem o drahé kameny a šperky se postupně vytvářel trh. Obchody se soustřeďovaly ve větších městech. Hlavními centry byl Bagdád a Káhira. Nejstarší písemné údaje o cenové relaci drahých kamenů na těchto významných tržištích Blízkého východu, jsou uváděny arabským obchodníkem Ahmedem ben Jusufem al Teifasšim z roku 1242. Nabízeny byly tehdy následující materiály (seřazeny jsou podle relativních cen v arabských zlatých dinárech převedených z egyptských váhových jednotek /1 miskal = 1,5 dirhemu = 24 karátů/ na ceny karátové), zajímavé je, že diamant tehdy nebyl nejdražší: rubíny, smaragdy, diamanty, spinely, kočičí oka, modré safíry, zirkony, žluté safíry, beryly, tyrkysy a almandiny.
Rubíny byly prodávány za 2 až za 5 zlatých dinárů za karát. Přihlíželo se k barvě kamene, jeho čistotě, ale i velikosti (jde o kriteria platná dosud). Pro smaragd byla v té době jednotná cena 4 dináry za karát. Tento rozpor se současnými cenami byl podmíněn patrně tím, že smaragdové doly v Horním Egyptě poskytovaly dostatek i značně velkých kamenů. Ceny diamantů se pohybovaly od 0,70 do 4 dinárů za karát. U spinelů se platil 1 dinár. Modré safíry a zirkony si obchodníci cenili na 0,25 dináru. Žluté safíry a beryly 0,12 dináru. Nejlevnější materiál almandin měl hodnotu 0,02 dináru za karát. Arabský dinár odpovídal zlatému byzantskému solidu s hodnotou cca 4,2 g ryzího zlata.
V pojednání Ahmeda ben Jusufa nicméně chybí údaje o tom v jaké formě se prodávaly diamanty. Jak se zvyšovala karátová cena rubínu s jeho hmotností je možno interpretovat na základě ben Jusufových údajů:

Hmotnost kamene Cena dinárů Cena za karát
0,5 dirhemu = 8 karátů 8 dinárů 1 dinár
1 dirhem = 16 karátů 32 dinárů 2 dináry
1 miskal = 24 karáty 60 dinárů 2,5 dináru
1,5 miskalu = 36 karátů 108 dinárů 3 dináry

Ostatní kameny byly opracovány do nepravidelných muglí. Názorným příkladem běžné úpravy průhledných a poloprůhledných kamenů ve staro- i středověku jsou mnohé korunovační klenoty. Viz třeba Svatováclavskou korunu.
Zpočátku se ceny jednotlivých používaných druhů příliš nelišily. S postupným rozvojem vyhledávání a těžbou dochází k určité cenové diferenciaci. S objevením bohatých výskytů některých surovin poklesla jejich cena. Naopak hodnota materiálů vzácnějších výrazně stoupla.
Významným centrem zpracování drahých kamenů se v 17. století stala Praha. Soustředila se zde řada významných evropských umělců a byla zde jedinečná rudolfinská sbírka. Nejúplnější zprávy o cenách i jejich první odhady dle uvedených parametrů (u českých granátů to je velikost jednotlivých zrn) nalézáme proto na dvoře císaře Rudolfa II. v práci, kterou sepsal pod názvem „Gemmarum et lapidum historia“ císařův osobní lékař a současně znalec drahokamů Anselmus Boetius de Boot v roce 1609.
Díky rozvoji broušení průhledných kamenů (počínaje routou a konče briliantovým výbrusem) došlo ke změně v cenové relaci. Díky svému vysokému lesku se na první místo dostal diamant. Jeho obliba zůstala zachována do současnosti.
Profesor Josef Balda v roce 1860 zveřejnil v časopise Živa článek o tehdejších cenách drahých kamenů. Uvádí v něm: „cena drahých kamenů závisí od krásy a stejnosti barvy, ouhledné formy, pěkného lesku a konečně od velikosti“. Cena diamantů se v Rakousko-Uhersku vyčíslovala tak, že se základní cena za karát, což bylo 80 zlatých, násobila vždy druhou mocninou vypočtenou z karátové hmotnosti. Dělo se tak následovně:
2 karáty = 2*2*80 tj 320 zlatých, 3 karáty = 3*3*80 tj. 720 zlatých
Zajímavě působí v současné době Baldův dovětek k ceně diamantů: „Toto pravidlo platí ovšem jen pro diamanty, jejichž váha nepřesahuje 20 karátů; u větších diamantů roste cena v menším poměru, poněvadž se jen zřídka někdo najde, kdo by tolik peněz zbytečně vydal.“
Počátkem 20. století došlo nejen k zatím největšímu rozmachu ve vyhledávání, zpracování i využívání drahých a ozdobných kamenů, ale i k rozvoji jejich studia. Počátek dvacátého století byl ve šperkařství dobou diamantů. Zvyšující se zájem o šperky a ozdobné předměty vedl k tomu, že se začaly používat i první netradiční materiály. Byly vyrobeny syntetické drahokamy a to ovlivnilo i módní trendy. Nejprve to zvýšilo módu barevných červených kamenů. Oblíbené rubíny, červené spinely a české granáty ale zažily pod náporem levnějšího syntetického rubínu sníženou poptávku, která se způsobila na čas krizi pro všechny přírodní drahokamy. S tím souviselo i to, že cena nejdražších šperkových kamenů, vzhledem k omezené těžbě výrazně vzrostla. V případě diamantů sehrálo roli, že se firmě De Beers podařilo získat monopol na těžbu i celosvětový obchod. Ceny byly určovány a současně zajišťovány kontrolovanou nabídkou na diamantových tržbách.
V případě ostatních přírodních kamenů docházelo k jisté cenové standardizaci díky dohodám obchodníků, kontrolujících těžbu v rozvojových zemích. V současnosti je situace složitější. Mnohé země, kde se drahé kameny těží, jsou místy válečných konfliktů. Naleziště jsou rabována a za drahé kameny, prodávané mimo oficiální drahokamové trhy, se nakupují zbraně. Tyto obchody vedou k nejrůznějším spekulacím. Nicméně obecně lze konstatovat, že hodnota přírodních materiálů se neustále zvyšuje. Na závěr přikládám údaje o cenovém trendu některých šperkových kamenů podle Miller A. M. a Sinkankas J. (1994).

Cenový trend některých broušených přírodních šperkových kamenů v USD za 1 karát

Broušený kámen......Rozmezí ct.....1960.......1975..........1990

alexandrit...........3 - 15......50-1200.....200-9000...2000-30000
ametyst..............5 – 20.......4-25...........5-90............35-150
akvamarín...........3 - 15......10-75........45-750........100-475
gr. démantoid......1 - 10......10-300.......20-500.....1000-6000
granát tsavorit.....1 - 10........-............100-500.......800-10000
chrysoberyl (oko).3 – 25......60-600....100-6400.....800-7500
kunzit (růžový).....5 – 20......12-60.........3-90............40-180
opál drahý...........1 - 10......10-150.......10-1450.....150-2000
rubín....................1 - 10......40-7000...250-35000..5000-50000
rubín hvězdový....1 - 10......60-1800.....100-15000..1500-25000
safír modrý...........1 - 10......50-400.........75-5500......500-18000
safír hvězdový......1 - 10......30-500.........50-5500......225-10000
smaragd..............1 - 10.....250-5000...1500-26000..6000-30000