Súťaž Slovenský obsidiánový šperk

V rámci univerzitných dní privítala 21. 11. 2008 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre šperkárov, ktorí sa zapojili do súťaže o SLOVENSKÝ OBSIDIÁNOVÝ ŠPERK. Súťaž prebiehala v troch kategóriách a sedemčlenná komisia výtvarníkov a pedagógov, vedená profesorom Leopoldom Rösslerom, prezidentom Rakúskej gemologickej spoločnosti a riaditeľom Strednej zlatníckej školy vo Viedni, ocenila vyhotovené šperky a návrhy z kategórie obsidiánové súpravy, individuálne šperky a komerčné šperky. Hodnotená bola invencia autorov, estetický vzhľad šperkov, tiež v kategórii komerčný šperk aj ich nositeľnosť, nákladnosť a jednoduchosť. Poslednou kategóriou boli grafické návrhy, pochádzajúce najmä od žiakov SOŠ v Nitre (odbor zlatník – klenotník) a študentov bakalárskeho štúdia gemológie UKF v Nitre. Súťaže sa celkom zúčastnilo 38 súťažiacich, odovzdaných do súťaže bolo celkom 60 kusov šperkov, 3 kusy dekoratívnych predmetov a 25 grafických návrhov.

Aj keď sa prvé miesto neušlo našim zlatníkom, bodový systém súťaže ich posunul na druhé a tretie miesta. Všetci účastníci súťaže preukázali nielen svoju zručnosť, ale čo je hlavé, ochotu zúčastniť sa svojimi nápadmi, vsadiť do práce ideu a svoje meno. Šperky zo súťaže boli obdivované na výstave, ktorá bola v priestoroch UKF v Nitre otvorená pre verejnosť. O výstavu prejavili záujem aj viaceré inštitúcie doma aj v zahraničí. Organizátori urobili maximálne, čo bolo v ich silách, a na druhý ročník súťaže sa pripravia ešte lepšie. Veríme, že takýto záväzok si dajú aj budúci súťažiaci.
Čo ďalej zo súťaže vyplýva. Nie je to iba pekný pohľad na šperky, ale aj to, že slovenský obsidián je zaujímavý materiál, ktorý by sa mohol stáť v šperkoch horninovým symbolom Slovenska. Je to prírodné sopečné sklo, ktoré si svoju silu, farbu a kvalitu prinieslo z hlbín zeme. Na slávu obsidiánu a perspektívu jeho využitia sme upozorňovali niekoľkokrát v posledných rokoch. Venovali sme mu aj odbornú konferenciu v roku 2006. Materiál, ktorý slúžil už našim predkom v paleolite a neolite (dobe kamennej) pre výrobu kvalitných rezacích nástrojov, bol bezpochyby významným exportným artiklom v praveku Európy. Snaha zoznámiť s obsidiánom verejnosť sa aspoň čiastočne, prostredníctvom pekných šperkov, podarila.
V každom prípade si zaslúži propagáciu, ako jeden z veľmi zaujímavých materiálov, propagujúcich krásu prírody aj slovenské prírodného bohatstvo.Vyhodnocení soutěže
Súpravy:
1. miesto DUV Granát Turnov – náhrdelník s náušnicami, kombinácia obsidiánu a kerneolu
2. miesto bolo udelené tiež tejto spoločnosti – súprava prsteň, prívesok a náušnice – kombinácia oválneho obsidiánu a bielych zirkónov
3. miesto Zuzana Zliechovcová, študentka UKF, 1. roč, gemológia – náhrdelník a náušnice spolu s červenou labutienkou
Komerčný šperk
1. miesto DUV Granát Turnov – náhrdelník so záveskom trojuhoľníkového tvaru
2. miesto Peter Šiška – závesok v tvare spony s vymeniteľným očkom
3. miesto DUV Granát Turnov – esovitý náhrdelník
3. miesto tiež Peter Šiška - prsteň – súkromný zlatník
Tu sme udelili dve tretie miesta
Individuálny šperk
1. miesto: Miroslav Frydrych, ČR - závesok
2. miesto Kitti Čeriová a Martina Mancalová, študentky 2. ročníka UKF v Nitre, gemológia – spoločný jeden šperk - náhrdelník
3. miesto Peter Šiška – náhrdelník – súkromný zlatník
Grafické návrhy
1. miesto: Zuzana Cudráková – študentka 1. roč, UKF gemológia
2. miesto Martina Hitková – žiačka 4. roč. SOŠ v Nitre, od.zlatník-klenotník
3. miesto: Zuzana Cudráková - študentka 1. roč, UKF gemológia