Bude mít Slovensko horninový symbol?

Na zajímavý materiál který by se mohl stát horninovým symbolem Slovenska upozornil již v minulém století slovenský geolog Rudolf Ďuďa (1986). Jde o obsidián - přírodní sklo z východního Slovenska od obce Viničky. Prosadit se jeho zpracování tehdy na Slovensku nepodařilo. Jeho kvalita byla nicméně ověřena a obsidián z Viniček byl použit šperkaři družstva GRANÁT v Turnově v roce 1987 na výrobu stříbrných závěsů, broží a špendlíků při příležitosti druhé mezinárodní konference o přírodních sklech.

Šperky tehdy měly úspěch a byly vyráběny turnovskými zlatníky až do rozdělení Československa. Na Slovensku ale k dispozici nebyly. To nedalo spát několika pedagogům Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Na slávu obsidiánu a perspektivu jeho využití několikrát v posledních letech upozornili. Obsidiánu z Viniček u Trebišova věnovali konferenci v roce 2006 a kromě odborných článků i populárně naučné publikace (2006 a 2008). Materiál který sloužil již našim předkům v paleolitu a neolitu pro výrobu řezných nástrojů a byl bezesporu významným exportním artiklem v pravěku Evropy, si to určitě zaslouží. http://essentia.cz/index.php?obsah=6&id=60 a http://essentia.cz/index.php?obsah=32&id=59 . Snaha seznámit s obsidiánem veřejnost, kromě článků, i konkrétně, vedla k tomu, že v letošním roce 2008 byla Universitou Konstantina Filozofa vyhlášena mezinárodní soutěž SLOVENSKÝ OBSIDIÁNOVÝ ŠPERK pro zlatníky a výtvarníky. Soutěžilo se ve třech kategoriích. 1) zhotovení individuálního autorského šperku, nebo soupravy; 2) zhotovení komerčního šperku nebo soupravy; 3) grafické navržení šperku. Použitým kovem bylo převážně stříbro. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne na UKF dne 21. 11. 2008. Významný český výrobce, GRANÁT Turnov, který již má z obsidiánem zkušenosti, dodal vedle soutěžních vzorků i sklenici ozdobenou obsidiánem (variace by mohly být zajímavým dárkovým artiklem). Soutěžní šperky budou vystaveny nejen na UKF, ale také na dalších místech v Nitře. Od února 2009 bude výstava obsidiánových šperků, doplněná o nálezy obsidiánu z Viniček i dalších světových výskytů, ukázky archeologických nálezů a fotografií, zapůjčena do Turnova, českého centra šperkové výroby a zpracování šperkových kamenů.
Rok 2008 vyhlásilo UNESCO rokem země. Rok se pomalu chýlí ke konci a je žádoucí si slovenské přírodní bohatství při té příležitosti připomenout. V Čechách to přírodovědci, a nejen ti, připomněli kromě přednášek a exkurzí i zajímavými stříbrnými šperky využívající efektní kombinaci zelených vltavínů s červenými českými granáty. O obou těchto materiálech mluví v Čechách oprávněně jako o symbolech prezentujících nerosty České republiky. U nás na Slovensku by tím symbolem mohl být právě obsidián. V každém případě se tento zajímavý černý kámen se skelným leskem ukázal být vhodnou surovinou pro šperkové účely. Slovensko by mohl ve špercích důstojně prezentovat.

Komentáře

Obsidián

Soutěž šperkařů nazvaná OBSIDIÁNOVÝ ŠPERK bude vyhodnocena 21. 11. - účast byla docela zajímavá, a dokonce mezinárodní. Zůčastnili se jí i kolegové z Čech. Hodnoceno bude asi šedesát šperků ve všech vyhlášených kategoriích. Následující výstava šperků pro veřejnost bude součástí pravidelné kamenářské burzy a setkání sběratelů v hlavní budově university Konstantina Filozofa v Nitře.