Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

Rozloučení s Ing. Miloslavem Frydrychem

Rozloučení s Ing. Miloslavem Frydrychem
Ve středu 11. března 2020 v podvečerních hodinách nás náhle a nečekaně opustil mistr uměleckých řemesel a ing. ekonomie Miloslav Frydrych. Došlo k tomu tři měsíce před dovršením jeho 76 let. Rozloučili jsme se s ním ve středu 17. března v Turnově. Zaslouží si podrobnější vzpomínku díky aktivitám kterými přispěl k rozvoji nejen turnovského šperkařství.

Odborník kterým se můžeme chlubit

Před 525 lety se narodil Jiří Bauer (1494 -1555), kterého známe pod jménem Georgius Agricola. Ve své době byl označován jako montanista, patřil k významným odborníkům v hornictví a hutnictví kovů, ale i mineralogům a ložiskovým geologům. Působil jako městský lékař v Krušných horách, v Jáchymově, městě se slavnou hornickou tradicí. Jeho díla se stala základem pro moderní evropskou mineralogii.

Historické sklo - multidisciplinárně o historickom skle III

Slovenská archeologická společnost SAV vydala koncem roku 2018 recenzovanou monografii Historické sklo. Jde o třetí ze série původních souborných publikací věnovaných historickému sklu. Editorem je stejně jako dvou předchozích Danica Staššíková-Štukovská, předsedkyně Komise historického skla, která působí při výboru Slovenské archeologické společnosti SAV (http://www.sas.sav.sk/komisie-sas/komisia-historia-skla). Editorka si zaslouží za svou práci ocenění, jde totiž o významný soubor informací o skle a skleněných výrobcích.

Zajímavé jaspisové inkrustace v Laxemburgu v Rakousku

V květnu jsem strávil pár dní v Dolním Rakousku. Navštívil jsem při té příležitosti Laxenburg, který je asi 20 km jižně od Vídně na řece Schwechat. Měl jsem možnost prohlédnout si celý zdejší areál. Kromě parku i zámek Francensburgský hrad a jeho inventář. Nejprve ale pár slov o tomto areálu.

Obhajoby gemologů v Nitře

Již po desáté obhajovali studenti gemologie na Přírodovědecké fakultě university Konstantina Filozofa v Nitře 23. května 2018 své bakalářské práce. Osobně mne překvapily znalosti studentů a kvalita letos obhajovaných prací. Slovensko získalo devět nových gemologů, z toho pět bylo oceněno známkou výborné (to je 55,5 %).

Dnes již Bakaláři gemologie a jejich obhajované práce v roce 2018

Inkrustace císařských kaplí ve 14.století - k 85 narozeninám rytíře RNDr. Františka Skřivánka

Ozdobení stěn karlštejnských kaplí a Svatováclavské kaple v katedrále na Pražském hradě leštěnými drahými kameny je zcela výjimečným projevem české vrcholné gotiky. Jejich výzkumem, a současně i se v 80tých letech minulého století zabývala řada odborníků, významné postavení mezi nimi má RNDr. František Skřivánek. V letošním roce oslavuje tento rytíř řady odborností (kromě popisu středověkých památek, byl i významným jeskyňářem a heraldikem) své pětaosmdesáté narozeniny, ke kterým mu tímto příspěvkem gratulujeme a současně děkujeme za jeho rozsáhlou badatelskou práci.

Zajímavý nález jaspisu na Přerovsku

Na zajímavý nález jaspisového artefaktu upozorňuje A. Uhlíř (2017). Obdobný materiál se v širším okolí nevyskytuje. Místem nálezu je pole na katastru Dřevohostic (okr. Přerov, Olomoucký kraj) cca 1,5 km od středu obce, jde o lokalitu s polycyklickým osídlením sahajícím až do paleolitu. Nálezcem je J. Jakubál. Kus hnědého jaspisu o rozměrech 121 x 109 x 54 mm je zajímavý svým tvarem. Podle nálezce se po určitém naklonění a pohledu na protilehlých stranách kamene objeví dva profily lidské tváře obr. 1. a 2.

Jak Hildegarda von Bingen v 11. století vysvětlovala vznik drahých kamenů

K oblíbeným pracím středověku patřily traktáty o drahých kamenech a jejich významu, označovány byly jako Lithika (z řeckého lithos = kámen), nebo Lapidaria (z latinského lapis = kámen). Mezi ty zajímavé patří i De Lapidibus od Hildegardy von Bingen (1098 - 1179). Jde o čtvrtou knihu z jejího rozsáhlejšího díla Fyzika. Oddíl o drahých kamenech byl dokončen v roce 1150.

Šperky z ostrova Capri

Během květnové návštěvy Neapoli jsem navštívil i ostrov Capri. Vedle přírodních krás jsem tam navštívil několik zlatnictví. Ve dvou z nich jsem se domluvil s majiteli, tamními zlatníky. Pochopil jsem, že na ostrově Capri, stejně jako v celé Itálii, jsou zlatnické dílny specializované. Většinou se zlatníci věnují jednomu typu výroby (i když existují i výjimky). Nejvíc se zpracovávají korály a perly, údajně je turisté nejčastěji kupují. Šperky mne zaujaly i když je zdaleka nelze označit za luxusní. Velmi časté kameje v mušlovině působí občas kýčovitým dojmem.

Diamant Ján Stubňa

Jde o první publikaci ze série učebnic věnovaných identifikaci drahých kamenů. Publikaci vydala v rámci edice Prirodovedec pod číslem 663 v roce 2017 Universita Konstantina Filozofa v Nitře. Rozsah publikace je 95 stran. V 9 kapitolách seznamuje autor čtenáře se souhrnem ověřených i nejnovějších poznatků o diamantu a jeho vlivu ve společnosti. Na tomto místě si dovolím vyjmenovat jednotlivé kapitoly s krátkou charakteristikou:

Syndikovat obsah